Search
 

Behandeling volgens Sweet (RF)

Uitleg behandeling

 

Wat is een Trigeminus Neuralgie?

Trigeminus Neuralgie (TN) is een bepaalde vorm van aangezichtspijn, waarbij de patiënt heftig pijnlijke schietende elektrische sensaties ervaart in het verzorgingsgebied van de aangezichtszenuw, nervus trigeminus. De pijn kan optreden in de eerste tak. Deze tak bestaat uit het voorhoofd en het oog. Meestal treedt de pijn op in de tweede tak (bovenkaak en neus) en in de derde tak (onderkaak). Typisch voor een TN is, dat de pijn optreedt na een prikkel, die normaal niet pijnlijk is. Het aanraken van de huid, eten, praten, tanden poetsen of koude wind zijn triggers die de pijn kunnen op wekken. Soms verdwijnt de pijn enkele maanden of zelfs jaren spontaan, maar komt dan plotseling weer terug. Slechts in zeldzame gevallen vindt de neuroloog bij nader onderzoek een oorzaak voor de TN. Dat kan een hersentumor zijn of een abnormaal verlopend bloedvat of een streng, die tegen de kern van de aangezichtszenuw (ook wel bekend als het ganglion Gasseri) in de hersenen drukt.

Behandelingsmogelijkheden

Als de diagnose Trigeminus Neuralgie is gesteld, schrijven we meestal eerst medicijnen voor, bijvoorbeeld carbamazepine (Tegretol), gabapentine (Neurontin) of pregabaline (Lyrica), dat ook bij epilepsie wordt gegeven. Het heeft de eigenschap dempend te werken op de activiteit van zenuwcellen. Deze analgetica dempen echter niet alleen de te grote prikkelbaarheid van de zenuwcellen in de kern van de aangezichtszenuw, maar werkt in op alle zenuwen. Het geeft soms aanleiding tot bijwerkingen zoals sufheid, duizeligheid of futloosheid.

Het nadeel van deze methode is dat het gezicht doof aanvoelt, vergelijkbaar met een verdoving bij de tandarts. Een groter nadeel is dat na enige tijd een nieuwe, onbehandelbare pijn kan ontstaan die vaak erger is dan de oorspronkelijke pijn.

Tegenwoordig is een neurochirurgische operatie volgens Janetta mogelijk, waarbij we de aangezichtszenuw in de hersenen vrij leggen. Bij deze operatie is het functieverlies van de zenuw geringer. Het gaat echter om een hersenoperatie, die een langdurige ziekenhuisopname noodzakelijk maakt.

Wat is een behandeling volgens Sweet?

De behandeling volgens Sweet is een behandeling tegen de pijnklachten die uitgaan van een zenuwwortel in het gelaat. Het is een relatief simpele behandelingsmethode waarbij met behulp van röntgendoorlichting een speciale electrode via de wang naar de kern van de aangezichtszenuw (ganglion Gasseri) ingebracht wordt. Vervolgens wordt de zenuw met warmte behandeld. De naam “Sweet” is afkomstig van een arts die in 1965 met deze behandeling startte.

 

Voorbereiding op de behandeling

 

Belangrijk om door te geven

Wilt u van tevoren aan uw anesthesioloog-pijnspecialist doorgeven of u:

 • bloedverdunnende en/of andere medicijnen gebruikt. Een overzicht kunt u eenvoudige verkrijgen via uw apotheek;

 • als u overgevoelig bent voor jodium, contrastmiddelen met jodium, bepaalde medicijnen of pleisters;

 • als u zwanger bent;

 • als u een pacemaker of ICD draagt.

Tijdelijk stoppen met bloedverdunnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan kan het zijn dat u hier voor de behandeling tijdelijk mee moet stoppen. U kunt dit nakijken op het ‘instructieschema bloedverdunnende medicijnen’ dat u meekrijgt. Volg deze instructies goed op. De behandeling kan anders waarschijnlijk niet doorgaan.

Heeft u geen instructieschema meegekregen?

Geef dit dan ruim van tevoren via het telefonisch spreekuur of per mail door. Dit betekent namelijk niet automatisch dat u gewoon met uw bloedverdunnende medicijnen kunt doorgaan.

Belangrijk: soms mag u niet zomaar met uw bloedverdunnende medicijnen stoppen

In bepaalde gevallen mag u niet zomaar met bloedverdunnende medicijnen stoppen. Als u recent gezondheidsproblemen heeft gehad waarvoor u bloedverdunnende medicijnen gebruikt bijvoorbeeld. Geldt dit voor u? Of twijfelt u hierover? Neem dan altijd voor contact op met Excellent Care Clinics.

 

Eten en drinken

U mag voor deze behandeling gewoon eten en drinken.

 

Wat neemt u mee?

Wilt u het volgende meenemen:

 • uw legitimatie- en verzekeringsbewijs;

 • een overzicht van alle medicijnen die u (eventueel) gebruikt.

Onder begeleiding naar huis

De behandeling kan uw rijvaardigheid beïnvloeden. U mag daarom de rest van de dag na de behandeling geen enkel vervoersmiddel besturen. U bent dan namelijk niet verzekerd als u een ongeluk veroorzaakt. Wilt u daarom van tevoren iemand vragen u na de behandeling naar huis te brengen?

 

De behandeling

 

Hoe gaat de behandeling?

Bij deze behandeling zijn aanwezig; een anesthesioloog-pijnspecialist, een sedatiespecialist, een assistent en een radiodiagnostisch laborant. De behandeling vindt plaats onder sedatie omdat het inbrengen van de electrode pijnlijk kan zijn. U valt dan in een lichte slaap. U kunt tijdens deze sedatie zelf ademen. Uw hartslag en bloeddruk worden tijdens de behandeling gecontroleerd.

U krijgt een infuusnaald in de arm of op de hand, waar een kortwerkend slaapmiddel door gegeven wordt. Als u een gebitsprothese heeft, moet u die tijdens de behandeling uitdoen. Om te voorkomen dat u tijdens de behandeling per ongeluk met uw handen naar uw gezicht reikt, is het mogelijk dat uw armen tijdelijk worden gefixeerd aan de behandeltafel.

Om te voorkomen dat u met uw hoofd beweegt, krijgt u gedurende de ingreep een bandje om uw hoofd. Als de naald in het gelaat geplaatst is, laat de anesthesioloog u weer iets wakkerder worden. Via de naald wordt een klein stroompje gegeven en het is de bedoeling dat u dan aangeeft of u het in het bekende pijnlijke gebied voelt tintelen. Dit is ter controle van de positie van de naald.
Als de naald op de juiste plaats staat, wordt er via de naald een lokaal verdovend middel ingespoten samen met een irritatieremmer (Levobupivacaïne en Depomedrol). Dan vindt de eigenlijke behandeling plaats en wordt de naaldpunt gedurende een minuut verwarmd d.m.v. van een radiofrequente stroom. Hierdoor wordt de pijngeleiding onderbroken. Zo nodig wordt u nog een keer wat wakkerder gemaakt en kan een tweede plek behandeld worden.

Na de behandeling schuift u vanaf de behandeltafel over in een bed en wordt u naar de verblijfsruimte gebracht. Na ongeveer 2 uur mag u naar huis.

Belangrijk!

Heeft u op de dag van de behandeling om wat voor reden dan ook geen pijn? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Excellent Care Clinics. Het kan zijn dat de behandeling niet door kan gaan.

Gang van zaken

U wordt behandeld in Excellent Care Clinics. U kunt zich melden bij de balie. U wordt opgevangen door een verpleegkundig specialist pijnbestrijding. Uw meegekomen partner of familielid mag vanwege eventueel gebruik van röntgenstralen niet bij het onderzoek blijven.

Resultaat

In het algemeen zijn de resultaten goed; soms is de behandeling te “voorzichtig” uitgevoerd en is een iets intensiever behandeling nodig. Dit kunnen we zonder probleem binnen enkele weken doen.

De pijnklachten kunnen binnen een half jaar tot tien jaar terugkomen, omdat de behandelde zenuw weer aangroeit. De behandeling volgens Sweet kunnen we zo nodig op korte termijn herhalen.

 

Na de behandeling

 

Waar moet u op letten?

U kunt na de behandeling een doof gevoel in dat deel van het gezicht hebben, waar eerst de pijn zat. We kunnen niet altijd het gevoel volledig intact te laten, omdat er een geringe beschadiging in het ganglion Gasseri nodig is om de pijn weg te krijgen. Het is echter geen volledig doof gevoel. Meestal verdwijnt dit dove gevoel in de daaropvolgende maanden deels of helemaal. Dat betekent niet dat de pijn weer terugkomt.

 

Bijwerkingen van Depomedrol

Depomedrol is een corticosteroïd (prednison-achtige stof). Mogelijke bijwerkingen van Depomedrol zijn:

 • Een warm en koortsig gevoel in het gezicht

 • Bij vrouwen kan de menstruatie heviger zijn. Ook vrouwen in de overgang kunnen iets vaginaal bloedverlies hebben (dit geldt niet als uw baarmoeder verwijderd is)

 • Patiënten met diabetes die insuline gebruiken, kunnen enkele dagen last hebben van verhoogde bloedglucose waarden

 • Stemmingswisselingen

 • De anticonceptiepil en het Mirenaspiraaltje kunnen gedurende 1 cyclus minder betrouwbaar zijn

Deze klachten gaan na een paar dagen meestal vanzelf over. Het verdovende medicijn Levobupivacaïne heeft geen bijwerkingen.

Complicaties

Vanzelfsprekend voeren we de behandeling zorgvuldig uit. Toch is er een geringe kans op complicaties.

 • Er is altijd een kans op een nabloeding, infectie of allergische reactie. Deze complicaties treden echter zelden op.

 • Het is belangrijk te weten, dat er na de behandeling brandende napijn kan optreden. Soms houden de oorspronkelijke trigeminus neuralgie pijnen nog een of twee weken aan; als u medicijnen gebruikt kunt u die in overleg met uw arts langzaam afbouwen als de napijn verdwenen is.

 • Uiterst zelden worden bij inbrengen van de elektrode via het wangslijmvlies mondbacteriën in het hersenvocht gebracht, waardoor er een hersenvliesontsteking kan optreden. De patiënt krijgt binnen zes uur hoge koorts, hoofdpijn en nekstijfheid en moet zo spoedig mogelijk beginnen met een antibiotica behandeling. Deze complicatie treedt nooit later dan zes uur na de behandeling op. Verlammingen of een scheve mond komen bij deze behandeling niet voor.

 • In zeldzame gevallen kan het gevoel van het hoornvlies (oog) verminderen. Dit is een vervelende complicatie die gelukkig weinig voorkomt.

U herkent een infectie aan roodheid van de huid en/of koorts. Krijgt u een van bovenstaande verschijnselen en/of klachten? Neem dan contact op met Excellent Care Clinics of uw huisarts. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Controle

Na 8 weken wordt er contact met u opgenomen om het resultaat van de behandeling te bespreken. Het kan ook zijn dat u afspreekt dat u zelf zo nodig contact opneemt.

Uw vragen

 

Een afspraak verzetten

Voor het verzetten van een afspraak kunt u contact opnemen met de pijnkliniek. U kunt ons ook bellen met eventuele administratieve vragen.

Telefonisch spreekuur verpleegkundig specialist pijnbestrijding

Met vragen over uw behandeling kunt u contact opnemen met Excellent Care Clinics. Indien nodig kan dan een afspraak met een verpleegkundig pijnconsulent gemaakt worden.

 

U kunt uw vraag ook mailen

U kunt uw vraag ook mailen. Ook uw huisarts of wijkverpleegkundige kan altijd met vragen bij ons terecht.