Search
 

Cervicale zenuwwortelblokkade

Uitleg behandeling

Wat is een zenuwwortelblokkade?

Een zenuwwortelblokkade is een onderzoek waarbij er een kleine hoeveelheid verdovende vloeistof rondom de zenuwwortel wordt gespoten. Als de pijnprikkel wordt voorgeleid door deze zenuwwortel, dan zal de pijn verminderen. Het is belangrijk dat u weet dat een eventuele pijnvermindering tijdelijk zal zijn, soms een uur. Bij dit onderzoek zijn een anesthesioloog-pijnbestrijder en een assistent aanwezig.

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug. Met behulp van röntgendoorlichting wordt de te behandelen plaats afgetekend. Vervolgens plaatst de anesthesioloog-pijnbestrijder een dunne naald dicht bij de zenuwwortel. Soms ervaart u hierbij een prikkeling. De anesthesioloog-pijnbestrijder dient contrastvloeistof toe om een laatste controle uit te voeren. Daarna wordt de medicatie (Levobupivacaïne en de irritatieremmer Dexamethason) toegediend en de naald verwijderd. Door de irritatieremmer kan de pijn langduriger verminderd worden. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten. Hierna blijft u nog 20 minuten in de rustruimte. U krijgt een scoringsformulier mee om uw pijn te evalueren (scoren).

Voorbereiding op de behandeling

Belangrijk om door te geven

Wilt u van tevoren aan uw anesthesioloog-pijnspecialist doorgeven of u:

 • bloedverdunnende en/of andere medicijnen gebruikt. Een overzicht kunt u eenvoudige verkrijgen via uw apotheek;

 • als u overgevoelig bent voor jodium, contrastmiddelen met jodium, bepaalde medicijnen of pleisters;

 • als u zwanger bent;

 • als u een pacemaker of ICD draagt.

Tijdelijk stoppen met bloedverdunnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan kan het zijn dat u hier voor de behandeling tijdelijk mee moet stoppen. U kunt dit nakijken op het ‘instructieschema bloedverdunnende medicijnen’ dat u meekrijgt. Volg deze instructies goed op. De behandeling kan anders waarschijnlijk niet doorgaan.

Heeft u geen instructieschema meegekregen?

Geef dit dan ruim van tevoren via het telefonisch spreekuur of per mail door. Dit betekent namelijk niet automatisch dat u gewoon met uw bloedverdunnende medicijnen kunt doorgaan.

Belangrijk: soms mag u niet zomaar met uw bloedverdunnende medicijnen stoppen

In bepaalde gevallen mag u niet zomaar met bloedverdunnende medicijnen stoppen. Als u recent gezondheidsproblemen heeft gehad waarvoor u bloedverdunnende medicijnen gebruikt bijvoorbeeld. Geldt dit voor u? Of twijfelt u hierover? Neem dan altijd voor contact op met Excellent Care Clinics.

Eten en drinken

U mag voor deze behandeling gewoon eten en drinken.

Wat neemt u mee?

Wilt u het volgende meenemen:

 • uw legitimatie- en verzekeringsbewijs;

 • een overzicht van alle medicijnen die u (eventueel) gebruikt.

Onder begeleiding naar huis

De behandeling kan uw rijvaardigheid beïnvloeden. U mag daarom de rest van de dag na de behandeling geen enkel vervoersmiddel besturen. U bent dan namelijk niet verzekerd als u een ongeluk veroorzaakt. Wilt u daarom van tevoren iemand vragen u na de behandeling naar huis te brengen?

Vragenlijsten

Om de verbetering van de klachten goed te kunnen volgen, wordt aan u gevraagd om op een viertal momenten twee vragenlijsten in te vullen. Het eerste moment is vlak voor het kennismakingsgesprek met de anesthesioloog-pijnbestrijder. Na de behandeling krijgt u drie setjes vragenlijsten mee naar huis om in te vullen na 3 weken, 6 weken en 3 maanden.

De behandeling

Belangrijk!

Heeft u op de dag van de behandeling om wat voor reden dan ook geen pijn? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Excellent Care Clinics. Het kan zijn dat de behandeling niet door kan gaan.

Gang van zaken

U wordt behandeld in een kliniek van Excellent Care Clinics. U kunt zich melden bij de balie. U wordt opgevangen door een verpleegkundig specialist pijnbestrijding. Uw meegekomen partner, familielid of kennis mag vanwege eventueel gebruik van röntgenstralen niet bij het onderzoek aanwezig zijn.

Resultaat

Het resultaat is na enkele dagen tot weken te beoordelen.

Na de behandeling

Waar moet u op letten?

Na de injectie moet u goed opletten of er iets is veranderd aan uw pijn. Wij vragen u om op het scoringsformulier cijfers voor de pijn te geven. Het cijfer 0 betekent geen pijn en 10 is de meest erge pijn die u zich kunt voorstellen.
U geeft voor het onderzoek een cijfer en na het onderzoek geeft u ieder uur een cijfer totdat u naar bed gaat. In de 7 dagen daarna vragen we u om per dag een daggemiddelde te noteren. Probeer dingen te doen die u gewoonlijk doet en let daarbij op of u nog pijn heeft.

Wat kan er zoal gebeuren:

 • uw pijn verdwijnt gedeeltelijk of helemaal en u heeft tijdelijk een doof gevoel in nek, schouder en/of arm;

 • er verandert niets aan uw pijn maar u heeft wel tijdelijk een doof gevoel in uw nek, schouder en/of arm;

 • er verandert niets aan uw pijn en u heeft ook geen doof gevoel in uw nek, schouder en/of arm.

Nogmaals: dit is een onderzoek, dus eventuele pijnvermindering zal tijdelijk van aard zijn!

Bijwerkingen

Het dove gevoel dat u mogelijk heeft na dit onderzoek is tijdelijk van aard. Het kan gepaard met krachtverlies in de arm. Dit krachtverlies kan direct na het onderzoek optreden, maar soms ook enige uren later. Dit gaat vanzelf over. Is dit na een dag nog niet het geval? Neem dan contact met ons op.

Bijwerkingen van Dexamethason

Dexamethason is een corticosteroïd (prednison-achtige stof). Mogelijke bijwerkingen van Dexamethason zijn:

 • een warm en koortsig gevoel in het gezicht;

 • bij vrouwen kan de menstruatie heviger zijn. Ook vrouwen in de overgang kunnen iets vaginaal bloedverlies hebben (dit geldt niet als uw baarmoeder verwijderd is);

 • patiënten met diabetes die insuline gebruiken, kunnen enkele dagen last hebben van verhoogde bloedglucose waarden;

 • stemmingswisselingen;

 • de anticonceptiepil en het Mirenaspiraaltje kunnen gedurende 1 cyclus minder betrouwbaar zijn.

Deze klachten gaan na een paar dagen meestal vanzelf over. Het verdovende medicijn Levobupivacaïne heeft geen bijwerkingen.

Complicaties

Vanzelfsprekend voeren we de behandeling zorgvuldig uit. Toch is er een geringe kans op complicaties zoals:

 • een nabloeding, infectie of allergische reactie. Deze complicaties treden echter zelden op;

 • bij een behandeling van de laagste halswervelzenuw (C7 of C8) is er een klein risico op een klaplong.

U herkent een infectie aan roodheid van de huid en/of koorts. Krijgt u een van bovenstaande verschijnselen en/of klachten? Neem dan contact op met Excellent Care Clinics of uw huisarts. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Wat is een klaplong?

Bij een klaplong drukt lucht die van buitenaf door het prikgaatje naar binnen loopt, de long in elkaar. U herkent een klaplong aan hoesten, pijn op de borst en/of kortademigheid. Dit kan enkele uren na de behandeling optreden. Als u hier last van krijgt, moet u direct contact opnemen met ons of uw huisarts. In het ziekenhuis kan een longfoto worden gemaakt. Het kan zijn dat de klaplong met een drain behandeld moet worden. U moet dan enkele dagen opgenomen worden.

Controle

Na zes weken wordt er contact met u opgenomen om het resultaat van de behandeling te bespreken. Het kan zijn dat u afspreekt dat u zelf zo nodig contact opneemt.

Eventueel kan een PRF-behandeling gedaan worden. De zenuw wordt dan met Pulserende Radio Frequente stroom behandeld. Uitleg over deze behandeling leest u in de folder: ‘PRF-behandeling van een zenuwwortel’.

Uw vragen

Een afspraak verzetten

Voor het verzetten van een afspraak kunt u contact opnemen met de pijnkliniek. U kunt ons ook bellen met eventuele administratieve vragen.

Telefonisch spreekuur verpleegkundig specialist pijnbestrijding

Met vragen over uw behandeling kunt u contact opnemen met Excellent Care Clinics. Indien nodig kan dan een afspraak met een verpleegkundig pijnconsulent gemaakt worden.

U kunt uw vraag ook mailen

U kunt uw vraag ook mailen. Ook uw huisarts of wijkverpleegkundige kan altijd met vragen bij ons terecht.