Search
 

Epidurale injectie met Levobupivacaine en Depomedrol

Uitleg behandeling

Wat is een epidurale injectie?

Bij een epidurale injectie spuit een anesthesioloog-pijnbestrijder de medicijnen Levobupivacaïne en Depomedrol in de epidurale ruimte in uw rug of nek. De injectie kan van hoog tot laag in de rug worden gegeven. De epidurale ruimte ligt tussen de binnenzijde van het wervelkanaal en het harde ruggenmergvlies. Deze ruimte bevat bindweefsel, bloedvaten en zenuwwortels. Een zenuwwortel is het begin van een bundel zenuwen. Levobupivacaïne zorgt voor tijdelijke verdoving van de zenuwen. Door Depomedrol vermindert de zwelling en irritatie van de zenuwen. Uw pijn kan hierdoor verminderen. U merkt dit meestal pas na een aantal weken. Sommige patiënten hebben al eerder baat bij de behandeling. Als het nodig is, wordt de behandeling na vier maanden herhaald (met een maximum van driemaal per jaar).

Voorbereiding op de behandeling

Belangrijk om door te geven

Wilt u van tevoren aan uw anesthesioloog-pijnspecialist doorgeven of u:

 • bloedverdunnende en/of andere medicijnen gebruikt. Een overzicht kunt u eenvoudige verkrijgen via uw apotheek;

 • als u overgevoelig bent voor jodium, contrastmiddelen met jodium, bepaalde medicijnen of pleisters;

 • als u zwanger bent;

 • als u een pacemaker of ICD draagt.

Tijdelijk stoppen met bloedverdunnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan kan het zijn dat u hier voor de behandeling tijdelijk mee moet stoppen. U kunt dit nakijken op het ‘instructieschema bloedverdunnende medicijnen’ dat u meekrijgt. Volg deze instructies goed op. De behandeling kan anders waarschijnlijk niet doorgaan.

Heeft u geen instructieschema meegekregen?

Geef dit dan ruim van tevoren via het telefonisch spreekuur of per mail door. Dit betekent namelijk niet automatisch dat u gewoon met uw bloedverdunnende medicijnen kunt doorgaan.

 

Belangrijk: soms mag u niet zomaar met uw bloedverdunnende medicijnen stoppen

In bepaalde gevallen mag u niet zomaar met bloedverdunnende medicijnen stoppen. Als u recent gezondheidsproblemen heeft gehad waarvoor u bloedverdunnende medicijnen gebruikt bijvoorbeeld. Geldt dit voor u? Of twijfelt u hierover? Neem dan altijd voor contact op met Excellent Care Clinics.

Eten en drinken

U mag voor deze behandeling gewoon eten en drinken.

Wat neemt u mee?

Wilt u het volgende meenemen:

 • uw legitimatie- en verzekeringsbewijs;

 • een overzicht van alle medicijnen die u (eventueel) gebruikt.

Onder begeleiding naar huis

De behandeling kan uw rijvaardigheid beïnvloeden. U mag daarom de rest van de dag na de behandeling geen enkel vervoersmiddel besturen. U bent dan namelijk niet verzekerd als u een ongeluk veroorzaakt. Wilt u daarom van tevoren iemand vragen u na de behandeling naar huis te brengen?

Vragenlijsten

Om de verbetering van de klachten goed te kunnen volgen, wordt aan u gevraagd om op een viertal momenten twee vragenlijsten in te vullen. Het eerste moment is vlak voor het kennismakingsgesprek met de anesthesioloog-pijnbestrijder. Na de behandeling krijgt u drie setjes vragenlijsten mee naar huis om in te vullen na 3 weken, 6 weken en 3 maanden.

De behandeling

Hoe gaat de behandeling?

U zit of ligt tijdens de behandeling op een bed. Na de plaatselijke verdoving van de huid brengt de anesthesioloog-pijnbestrijder via uw rug een naald in. Vervolgens spuit de anesthesioloog-pijnbestrijder de medicijnen in de epidurale ruimte. Het inspuiten kan een drukkend gevoel geven of pijnlijk zijn omdat de medicijnen zich moeten verdelen. Na de injectie wordt u naar de rustruimte gebracht, die naast de behandelkamer gelegen is. Na 20 minuten mag u onder begeleiding naar huis.

Belangrijk!

Heeft u op de dag van de behandeling om wat voor reden dan ook geen pijn? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Excellent Care Clinics. Het kan zijn dat de behandeling niet door kan gaan.

Gang van zaken

U wordt behandeld in een kliniek van Excellent Care Clinics. U kunt zich melden bij de balie. U wordt opgevangen door een verpleegkundig specialist pijnbestrijding. Uw meegekomen partner, familielid of kennis mag vanwege eventueel gebruik van röntgenstralen niet bij het onderzoek aanwezig zijn.

Resultaat

Het resultaat is na enkele dagen tot weken te beoordelen.

Na de behandeling

Waar moet u op letten?

Na de injectie moet u goed opletten of er iets is veranderd aan uw pijn. Wij vragen u om op het scoringsformulier cijfers voor de pijn te geven. Het cijfer 0 betekent geen pijn en 10 is de meest erge pijn die u zich kunt voorstellen.
U geeft voor het onderzoek een cijfer en na het onderzoek geeft u ieder uur een cijfer totdat u naar bed gaat. In de 7 dagen daarna vragen we u om per dag een daggemiddelde te noteren. Probeer dingen te doen die u gewoonlijk doet en let daarbij op of u nog pijn heeft.

Wat kan er zoal gebeuren:

 • uw pijn verdwijnt gedeeltelijk of helemaal en u heeft tijdelijk een doof gevoel in nek, schouder en/of arm;

 • er verandert niets aan uw pijn maar u heeft wel tijdelijk een doof gevoel in uw nek, schouder en/of arm;

 • er verandert niets aan uw pijn en u heeft ook geen doof gevoel in uw nek, schouder en/of arm.

Nogmaals: dit is een onderzoek, dus eventuele pijnvermindering zal tijdelijk van aard zijn!

Bijwerkingen

Het dove gevoel dat u mogelijk heeft na dit onderzoek is tijdelijk van aard. Het kan gepaard met krachtverlies in de arm. Dit krachtverlies kan direct na het onderzoek optreden, maar soms ook enige uren later. Dit gaat vanzelf over. Is dit na een dag nog niet het geval? Neem dan contact met ons op.

Bijwerkingen van Dexamethason

Dexamethason is een corticosteroïd (prednison-achtige stof). Mogelijke bijwerkingen van Dexamethason zijn:

 • een warm en koortsig gevoel in het gezicht;

 • bij vrouwen kan de menstruatie heviger zijn. Ook vrouwen in de overgang kunnen iets vaginaal bloedverlies hebben (dit geldt niet als uw baarmoeder verwijderd is);

 • patiënten met diabetes die insuline gebruiken, kunnen enkele dagen last hebben van verhoogde bloedglucose waarden;

 • stemmingswisselingen;

 • de anticonceptiepil en het Mirenaspiraaltje kunnen gedurende 1 cyclus minder betrouwbaar zijn.

Deze klachten gaan na een paar dagen meestal vanzelf over. Het verdovende medicijn Levobupivacaïne heeft geen bijwerkingen.

Complicaties

Vanzelfsprekend voeren we de behandeling zorgvuldig uit. Toch is er een geringe kans op complicaties zoals:

 • een nabloeding, infectie of allergische reactie. Deze complicaties treden echter zelden op;

U herkent een infectie aan roodheid van de huid en/of koorts. Krijgt u een van bovenstaande verschijnselen en/of klachten? Neem dan contact op met Excellent Care Clinics of uw huisarts. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Controle

Na zes weken wordt er contact met u opgenomen om het resultaat van de behandeling te bespreken. Het kan zijn dat u afspreekt dat u zelf zo nodig contact opneemt.

Eventueel kan een PRF-behandeling gedaan worden. De zenuw wordt dan met Pulserende Radio Frequente stroom behandeld. Uitleg over deze behandeling leest u in de folder: ‘PRF-behandeling van een zenuwwortel’.

Uw vragen

Een afspraak verzetten

Voor het verzetten van een afspraak kunt u contact opnemen met de pijnkliniek. U kunt ons ook bellen met eventuele administratieve vragen.

Telefonisch spreekuur verpleegkundig specialist pijnbestrijding

Met vragen over uw behandeling kunt u contact opnemen met Excellent Care Clinics. Indien nodig kan dan een afspraak met een verpleegkundig pijnconsulent gemaakt worden.

U kunt uw vraag ook mailen

U kunt uw vraag ook mailen. Ook uw huisarts of wijkverpleegkundige kan altijd met vragen bij ons terecht.