Search
 

Blokkade van het ganglion stellatum (Opvliegers)

Uitleg behandeling

In overleg met de anesthesioloog-pijnspecialist kunt u besluiten het ganglion stellatum voor langere periode te laten verdoven. Hier vindt u meer informatie over de behandeling.

Wat is het ganglion stellatum?

Het ganglion stellatum is een zenuwknoop in de hals die vlak naast de adamsappel ligt. De zenuwknoop heeft invloed op de plek in de hersenen die de warmte in het lichaam reguleert. Deze knoop is verantwoordelijk voor onwillekeurige processen in de arm, zoals het reguleren van de bloedvoorziening, zweten, haargroei, nagelgroei en pijnsignalen.Door het ganglion stellatum voor langere tijd te verdoven met het medicijn Levobupivacaïne, wordt geprobeerd invloed op deze processen te uit te oefenen.

 

Voorbereiding op de behandeling

Belangrijk om door te geven

Wilt u van tevoren aan uw anesthesioloog-pijnspecialist doorgeven of u:

  • bloedverdunnende en/of andere medicijnen gebruikt. Een overzicht kunt u eenvoudige verkrijgen via uw apotheek;

  • als u overgevoelig bent voor jodium, contrastmiddelen met jodium, bepaalde medicijnen of pleisters;

  • als u zwanger bent;

  • als u een pacemaker of ICD draagt.

Tijdelijk stoppen met bloedverdunnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan kan het zijn dat u hier voor de behandeling tijdelijk mee moet stoppen. U kunt dit nakijken op het ‘instructieschema bloedverdunnende medicijnen’ dat u meekrijgt. Volg deze instructies goed op. De behandeling kan anders waarschijnlijk niet doorgaan.

Heeft u geen instructieschema meegekregen?

Geef dit dan ruim van tevoren via het telefonisch spreekuur of per mail door. Dit betekent namelijk niet automatisch dat u gewoon met uw bloedverdunnende medicijnen kunt doorgaan.

Belangrijk: soms mag u niet zomaar met uw bloedverdunnende medicijnen stoppen

In bepaalde gevallen mag u niet zomaar met bloedverdunnende medicijnen stoppen. Als u recent gezondheidsproblemen heeft gehad waarvoor u bloedverdunnende medicijnen gebruikt bijvoorbeeld. Geldt dit voor u? Of twijfelt u hierover? Neem dan altijd voor contact op met Excellent Care Clinics.

Eten en drinken

U mag voor deze behandeling gewoon eten en drinken.

Wat neemt u mee?

Wilt u het volgende meenemen:

  • uw legitimatie- en verzekeringsbewijs;

  • een overzicht van alle medicijnen die u (eventueel) gebruikt.

Onder begeleiding naar huis

De behandeling kan uw rijvaardigheid beïnvloeden. U mag daarom de rest van de dag na de behandeling geen enkel vervoersmiddel besturen. U bent dan namelijk niet verzekerd als u een ongeluk veroorzaakt. Wilt u daarom van tevoren iemand vragen u na de behandeling naar huis te brengen?

Vragenlijsten

Om de verbetering van de klachten goed te kunnen volgen, wordt aan u gevraagd om op een viertal momenten twee vragenlijsten in te vullen. Het eerste moment is vlak voor het kennismakingsgesprek met de anesthesioloog-pijnbestrijder. Na de behandeling krijgt u drie setjes vragenlijsten mee naar huis om in te vullen na 3 weken, 6 weken en 3 maanden.

 

De behandeling

Bij een blokkade van het ganglion stellatum wordt er voor het starten van de procedure een infuusnaald ingebracht. Vervolgens plaatst de anesthesioloog-pijnbestrijder met behulp van een echo een naald in de hals rechts naast de adamsappel. Met het echobeeld kan de arts de positie van de naald nauwkeurig controleren. Vervolgens krijgt u verdoving (Levobupivacaïne) toegediend. De behandeling zelf duurt meestal 10 tot 15 minuten.

Bij de meeste patiënten zullen opvliegers langere tijd wegblijven.

Gang van zaken

U wordt behandeld in Excellent Care Clinics. U kunt zich melden bij de balie. U wordt opgevangen door een verpleegkundig specialist pijnbestrijding. Uw meegekomen partner, familielid of kennis mag vanwege eventueel gebruik van röntgenstralen niet bij het onderzoek aanwezig zijn.

Het resultaat

Het effect van deze behandeling is meestal meteen merkbaar. Het is in een enkel geval mogelijk dat u pas na enkele dagen effect bemerkt. Voor de meeste patiënten met opvliegers geldt dat in de dagen na de behandeling de opvliegers geleidelijk aan minder kunnen worden. Het uiteindelijke effect van de behandeling wordt telefonisch met u besproken. Het kan nodig zijn de behandeling te herhalen.

 

Na de behandeling

Bijwerkingen van Levobupivacaïne

Direct na de behandeling kunt u wat wazig zien en kan het ooglid hangen. Ook kunt u een hese stem hebben en kan – door een betere doorbloeding – de rechterhand warmer aanvoelen. Deze verschijnselen worden veroorzaakt door de plaatselijke verdoving en verdwijnen binnen enkele uren. In de hals kan gedurende enkele dagen napijn optreden. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen zoals paracetamol. Volg voor de dosering altijd de aanwijzingen in de bijsluiter.

Complicaties

Vanzelfsprekend voeren we de behandeling zorgvuldig uit. Toch is er een geringe kans op complicaties zoals:

  • een nabloeding, infectie of allergische reactie. Deze complicaties treden echter zelden op.

  • het longvlies geraakt wordt, waardoor een zogenoemde klaplong kan ontstaan. De kans op deze complicatie is heel klein.

U herkent een infectie aan roodheid van de huid en/of koorts. Krijgt u last van één van bovenstaande verschijnselen en/of klachten? Neem dan contact op met Excellent Care Clinics of uw huisarts. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Verschijnselen van een klaplong zijn hoesten, pijn op de borst of kortademigheid. Dit kan enkele uren na de behandeling optreden. Als u deze verschijnselen bemerkt, moet u direct contact opnemen met uw (huis)arts en naar het ziekenhuis gaan. Om de diagnose te stellen, wordt er een longfoto gemaakt. Het kan nodig zijn de klaplong met een drain behandeld moet worden.

Controle

Na 8 weken wordt er contact met u opgenomen om het resultaat van de behandeling te bespreken. Het kan ook zijn dat u afspreekt dat u zelf zo nodig contact opneemt.

 

Uw vragen

Een afspraak verzetten

Voor het verzetten van een afspraak kunt u contact opnemen met de pijnkliniek. U kunt ons ook bellen met eventuele administratieve vragen.

Telefonisch spreekuur verpleegkundig specialist pijnbestrijding

Met vragen over uw behandeling kunt u contact opnemen met Excellent Care Clinics. Indien nodig kan dan een afspraak met een verpleegkundig pijnconsulent gemaakt worden.

U kunt uw vraag ook mailen

U kunt uw vraag ook mailen. Ook uw huisarts of wijkverpleegkundige kan altijd met vragen bij ons terecht.