Verwijzers

Excellent Care Clinics is een onafhankelijk multidisciplinair pijnbehandelcentrum waar patiënten met pijn middels hoogwaardige zorg worden behandeld.  De behandelingen worden uitgevoerd door anesthesioloog-pijnspecialisten, pijnverpleegkundigen, psychiaters, (GZ)psychologen, revalidatiearts en physician assistents. Wij zijn gevestigd in Velsen-Noord. Wij bieden medisch specialistische behandelingen, revalidatietrajecten bij chronische pijn en SOLK, depressiebehandelingen en opvliegerbehandelingen.

Gerichte en multidisciplinaire aanpak

De behandeling bij Excellent Care Clinics kent een multidisciplinaire aanpak waarbij diverse specialisten betrokken kunnen worden. Denk hierbij aan een psycholoog, een fysiotherapeut, diëtisten, psychomotorisch therapeut.

Door kennis en kunde uit de diverse specialismen te bundelen, worden er verschillende inzichten gebruikt om de patiënt de beste zorg te bieden.

Bewegen met Pijn

Aanvullend op de pijnbehandelingen kunnen patiënten doorverwezen worden naar de kliniek Bewegen met Pijn. Via Bewegen met Pijn kunnen wij patiënten behandelen met chronische pijn en SOLK.  In deze kliniek krijgen patiënten een therapie waarbij bewegen met David E health apparatuur, gedrags-psychotherapie, dieet, cryotherapie en spieropbouw met elektromyostimulatie centraal staat. Dit innovatieve behandelprogramma is ontwikkeld in samenwerking met de faculteit gedrags- en bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit.

Snelle intake

Bij Excellent Care Clinics kan binnen één tot twee weken de intake en behandeling van de patiënt plaatsvinden. De verwijzers worden direct na intake of behandeling op de hoogte gehouden van het verloop.

Indien u een patiënt wil laten behandelen door Excellent Care Clinics dient u een verwijzing te sturen via zorgdomein, via de mail (velsen@excellentcareclinics.nl of of aan de patiënt mee te geven. Wij nemen contact op met de patiënt zodra de verwijzing binnen is. Na een intake gesprek kunnen wij snel starten met de behandeling van de klachten.

Wij houden u als verwijzer op de hoogte van het behandelplan van de patiënt en koppelen dit zo snel mogelijk aan u terug.

pijn

Aandoeningen waarvoor u de patient kunt doorwijzen:

Botulinetoxine injectie bij spierpijn
Buikpijn
Carpaal tunnel syndroom
Chronische pijn
Gewrichtspijn
Gordelroos
Hoofd- en aangezichtspijn
Littekenpijn
Nekpijn (eventueel met uitstraling naar de arm)
Overgangsklachten
Pudendus neuralgie
• Pijn bij kanker
Polyneuropathie

Rugpijn (eventueel met uitstraling naar het been)
 Schouderpijn
Spierpijn

Zenuwpijn

BEHANDELINGEN