Search
 

Injectie foramen ovale

Uitleg behandeling

 

Wat is een Trigeminus Neuralgie?

Trigeminus Neuralgie (TN) is een bepaalde vorm van aangezichtspijn, waarbij de patiënt heftig pijnlijke schietende elektrische sensaties ervaart in het verzorgingsgebied van de aangezichtszenuw, nervus trigeminus. De pijn kan optreden in de eerste tak. Deze tak bestaat uit het voorhoofd en het oog. Meestal treedt de pijn op in de tweede tak (bovenkaak en neus) en in de derde tak (onderkaak). Typisch voor een TN is, dat de pijn optreedt na een prikkel, die normaal niet pijnlijk is. Het aanraken van de huid, eten, praten, tanden poetsen of koude wind zijn triggers die de pijn kunnen op wekken. Soms verdwijnt de pijn enkele maanden of zelfs jaren spontaan, maar komt dan plotseling weer terug. Slechts in zeldzame gevallen vindt de neuroloog bij nader onderzoek een oorzaak voor de TN. Dat kan een hersentumor zijn of een abnormaal verlopend bloedvat of een streng, die tegen de kern van de aangezichtszenuw (ook wel bekend als het ganglion Gasseri) in de hersenen drukt.

Behandelingsmogelijkheden

Als de diagnose Trigeminus Neuralgie is gesteld, schrijven we meestal eerst medicijnen voor, bijvoorbeeld carbamazepine (Tegretol), gabapentine (Neurontin) of pregabaline (Lyrica), dat ook bij epilepsie wordt gegeven. Het heeft de eigenschap dempend te werken op de activiteit van zenuwcellen. Deze analgetica dempen echter niet alleen de te grote prikkelbaarheid van de zenuwcellen in de kern van de aangezichtszenuw, maar werkt in op alle zenuwen. Het geeft soms aanleiding tot bijwerkingen zoals sufheid, duizeligheid of futloosheid.

Het nadeel van deze methode is dat het gezicht doof aanvoelt, vergelijkbaar met een verdoving bij de tandarts. Een groter nadeel is dat na enige tijd een nieuwe, onbehandelbare pijn kan ontstaan die vaak erger is dan de oorspronkelijke pijn.

Tegenwoordig is een neurochirurgische operatie volgens Janetta mogelijk, waarbij we de aangezichtszenuw in de hersenen vrij leggen. Bij deze operatie is het functieverlies van de zenuw geringer. Het gaat echter om een hersenoperatie, die een langdurige ziekenhuisopname noodzakelijk maakt.

Wat is een injectie in het foramen ovale?

Dit is een behandeling tegen de pijnklachten die uitgaan van een zenuwwortel in het gelaat. Het is een relatief eenvoudige behandelingsmethode waarbij met behulp van röntgendoorlichting een injectie via de wang, door het foramen ovale, naar de kern van de aangezichtszenuw (ganglion Gasseri) gegeven wordt. Het foramen ovale is een opening in de schedelbasis.

Voorbereiding op de behandeling

Belangrijk om door te geven

Wilt u van tevoren aan uw anesthesioloog-pijnspecialist doorgeven of u:

 • bloedverdunnende en/of andere medicijnen gebruikt. Een overzicht kunt u eenvoudige verkrijgen via uw apotheek;

 • als u overgevoelig bent voor jodium, contrastmiddelen met jodium, bepaalde medicijnen of pleisters;

 • als u zwanger bent;

 • als u een pacemaker of ICD draagt.

Tijdelijk stoppen met bloedverdunnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan kan het zijn dat u hier voor de behandeling tijdelijk mee moet stoppen. U kunt dit nakijken op het ‘instructieschema bloedverdunnende medicijnen’ dat u meekrijgt. Volg deze instructies goed op. De behandeling kan anders waarschijnlijk niet doorgaan.

Heeft u geen instructieschema meegekregen?

Geef dit dan ruim van tevoren via het telefonisch spreekuur of per mail door. Dit betekent namelijk niet automatisch dat u gewoon met uw bloedverdunnende medicijnen kunt doorgaan.

Belangrijk: soms mag u niet zomaar met uw bloedverdunnende medicijnen stoppen

In bepaalde gevallen mag u niet zomaar met bloedverdunnende medicijnen stoppen. Als u recent gezondheidsproblemen heeft gehad waarvoor u bloedverdunnende medicijnen gebruikt bijvoorbeeld. Geldt dit voor u? Of twijfelt u hierover? Neem dan altijd voor contact op met Excellent Care Clinics.

Eten en drinken

U mag voor deze behandeling gewoon eten en drinken.

Wat neemt u mee?

Wilt u het volgende meenemen:

 • uw legitimatie- en verzekeringsbewijs;

 • een overzicht van alle medicijnen die u (eventueel) gebruikt.

Onder begeleiding naar huis

De behandeling kan uw rijvaardigheid beïnvloeden. U mag daarom de rest van de dag na de behandeling geen enkel vervoersmiddel besturen. U bent dan namelijk niet verzekerd als u een ongeluk veroorzaakt. Wilt u daarom van tevoren iemand vragen u na de behandeling naar huis te brengen?

De behandeling

Hoe gaat de behandeling?

Bij deze behandeling zijn aanwezig; een anesthesioloog-pijnbestrijder, een sedatiespecialist, een assistent en een radiodiagnostisch laborant. De behandeling vindt plaats onder een sedatie omdat het inbrengen van de naald pijnlijk kan zijn. U valt dan in een lichte slaap. U kunt tijdens deze sedatie zelf ademen. Uw hartslag en bloeddruk worden tijdens de behandeling gecontroleerd.

U krijgt een infuusnaald in de arm of op de hand, waar een kortwerkend slaapmiddel door gegeven wordt. Als u een gebitsprothese heeft, moet u die tijdens de behandeling uitdoen. Om te voorkomen dat u tijdens de behandeling per ongeluk met uw handen naar uw gezicht reikt, is het mogelijk dat uw armen tijdelijk worden gefixeerd aan de behandeltafel.

Omdat u niet met uw hoofd mag bewegen, krijgt u gedurende de ingreep een bandje om uw hoofd. Als de naald op de juiste plaats staat, wordt er via de naald een lokaal verdovend middel ingespoten samen met een irritatieremmer (Levobupivacaïne en Depomedrol). Na de behandeling schuift u vanaf de behandeltafel over in een bed en wordt u naar de verblijfsruimte gebracht. Na ongeveer 2 uur mag u naar huis.

Belangrijk!

Heeft u op de dag van de behandeling om wat voor reden dan ook geen pijn? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Excellent Care Clinics. Het kan zijn dat de behandeling niet door kan gaan.

Gang van zaken

U wordt behandeld in een kliniek van Excellent Care Clinics. U kunt zich melden bij de balie. U wordt opgevangen door een verpleegkundig specialist pijnbestrijding. Uw meegekomen partner, familielid of kennis mag vanwege eventueel gebruik van röntgenstralen niet bij het onderzoek aanwezig zijn.

Resultaat

De pijnvermindering kan variëren van enkele uren tot enkele dagen. Ook wordt er een corticosteroïd (Depomedrol) ingespoten. Dit medicijn werkt irritatieremmend en er is een kans dat u hierdoor langer vermindering van uw pijn heeft.

Als de injectie slechts tijdelijk effect heeft, kunnen we in een vervolgafspraak proberen het ganglion te behandelen met radiofrequente stroom. Klik op “Behandeling volgens Sweet (RF)” om informatie over deze behandeling lezen.

Na de behandeling

Waar moet u op letten?

U kunt na de behandeling een doof gevoel in dat deel van het gezicht hebben, waar eerst de pijn zat. Het is echter geen volledig doof gevoel. Meestal verdwijnt dit dove gevoel in de daaropvolgende maanden deels of helemaal. Dat betekent niet dat de pijn weer terugkomt.

Na de injectie moet u goed opletten of er iets verandert aan uw pijn. Wij vragen u om op het scoringsformulier cijfers voor de pijn te geven. Het cijfer 0 betekent geen pijn, en 10 is de meest erge pijn die u zich kan voorstellen. U geeft voor de behandeling een cijfer en na de behandeling geeft u ieder uur een cijfer totdat u naar bed gaat. In de 7 dagen daarna vragen we u om per dag een daggemiddelde te noteren.

Bijwerkingen

Bijwerkingen van Depomedrol

Depomedrol is een corticosteroïd (prednison-achtige stof). Mogelijke bijwerkingen van Depomedrol zijn:

 • een warm en koortsig gevoel in het gezicht;

 • bij vrouwen kan de menstruatie heviger zijn. Ook vrouwen in de overgang kunnen iets vaginaal bloedverlies hebben (dit geldt niet als uw baarmoeder verwijderd is);

 • patiënten met diabetes die insuline gebruiken, kunnen enkele dagen last hebben van verhoogde bloedglucose waarden;

 • stemmingswisselingen;

 • de anticonceptiepil en het Mirenaspiraaltje kunnen gedurende 1 cyclus minder betrouwbaar zijn.

Deze klachten gaan na een paar dagen meestal vanzelf over. Het verdovende medicijn Levobupivacaïne heeft geen bijwerkingen.

Complicaties

Vanzelfsprekend voeren we de behandeling zorgvuldig uit. Toch is er een geringe kans op complicaties zoals:

 • een nabloeding, infectie of allergische reactie. Deze complicaties treden echter zelden op;

 • tijdelijke hoofdpijn;

 • Uiterst zelden worden bij inbrengen van de elektrode via het wangslijmvlies mondbacteriën in het hersenvocht gebracht, waardoor er een hersenvliesontsteking kan optreden. De patiënt krijgt binnen zes uur hoge koorts, hoofdpijn en nekstijfheid en moet zo spoedig mogelijk beginnen met een antibiotica behandeling. Deze complicatie treedt nooit later dan zes uur na de behandeling op. Verlammingen of een scheve mond komen bij deze behandeling niet voor.

U herkent een infectie aan roodheid van de huid en/of koorts. Krijgt u een van bovenstaande verschijnselen en/of klachten? Neem dan contact op met Excellent Care Clinics of uw huisarts. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Controle

Na twee weken wordt er contact met u opgenomen om het resultaat van de behandeling te bespreken. Het kan ook zijn dat u afspreekt dat u zelf zo nodig contact opneemt.

Uw vragen

Een afspraak verzetten

Voor het verzetten van een afspraak kunt u contact opnemen met de pijnkliniek. U kunt ons ook bellen met eventuele administratieve vragen.

Telefonisch spreekuur verpleegkundig specialist pijnbestrijding

Met vragen over uw behandeling kunt u contact opnemen met Excellent Care Clinics. Indien nodig kan dan een afspraak met een verpleegkundig pijnconsulent gemaakt worden.

U kunt uw vraag ook mailen

U kunt uw vraag ook mailen. Ook uw huisarts of wijkverpleegkundige kan altijd met vragen bij ons terecht.