Search
 

Injectie rondom het ganglion pterygopalatinum

Uitleg behandeling

 

Door het ganglion pterygopalatinum lopen zenuwvezels die te maken kunnen hebben met bepaalde vormen van aangezichtspijn en hoofdpijn. Bij de behandeling plaatsen we onder röntgendoorlichting een speciale naald via de wang bij het betreffende zenuwknoopje achter in de neus. Dit gebeurt met een plaatselijke verdoving.

Na de behandeling kan de pijnvermindering kan variëren van enkele uren tot enkele dagen of zelfs langdurig. Naast de verdoving wordt er een corticosteroïd (Depomedrol) ingespoten. Dit medicijn werkt irritatieremmend en er is een kans dat u hierdoor langer vermindering van uw pijn heeft.

Als de injectie slechts tijdelijk effect heeft, kunnen we in een vervolgafspraak deze behandeling herhalen of proberen deze zenuwvezels te behandelen met pulserende radiofrequente stroom. Uitleg over deze behandeling leest hier: “RF-behandeling van het ganglion pterygopalatinum“.

Hoe gaat de behandeling?

Bij deze behandeling zijn een anesthesioloog-pijnbestrijder, een assistent en een radiodiagnostisch laborant aanwezig. De behandeling vindt plaats onder sedatie, omdat het inbrengen van de naald pijnlijk kan zijn. U valt dan in een lichte slaap. U kunt tijdens deze sedatie zelf ademen. Uw hartslag en bloeddruk worden tijdens de behandeling gecontroleerd.

U krijgt een infuusnaald in de arm of op de hand, waar een kortwerkend slaapmiddel door gegeven wordt. Als u een gebitsprothese heeft, moet u die tijdens de behandeling uitdoen. Om te voorkomen dat u tijdens de behandeling per ongeluk met uw handen naar uw gezicht reikt, worden mogelijk uw armen tijdelijk gefixeerd aan de behandeltafel. Omdat u niet met uw hoofd mag bewegen, krijgt u gedurende de ingreep een bandje om uw hoofd. Als de naald zich op de juiste plaats bevindt, wordt er via de naald een lokaal verdovend middel ingespoten samen met een irritatieremmer (Levobupivacaïne en Depomedrol). Na de behandeling schuift u vanaf de behandeltafel over in een bed en wordt u naar de verblijfsruimte gebracht. Na ongeveer 2 uur mag u naar huis.

Voorbereiding op de behandeling

Belangrijk om door te geven

Wilt u van tevoren aan uw anesthesioloog-pijnspecialist doorgeven of u:

 • bloedverdunnende en/of andere medicijnen gebruikt. Een overzicht kunt u eenvoudige verkrijgen via uw apotheek;

 • als u overgevoelig bent voor jodium, contrastmiddelen met jodium, bepaalde medicijnen of pleisters;

 • als u zwanger bent;

 • als u een pacemaker of ICD draagt.

Tijdelijk stoppen met bloedverdunnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan kan het zijn dat u hier voor de behandeling tijdelijk mee moet stoppen. U kunt dit nakijken op het ‘instructieschema bloedverdunnende medicijnen’ dat u meekrijgt. Volg deze instructies goed op. De behandeling kan anders waarschijnlijk niet doorgaan.

Heeft u geen instructieschema meegekregen?

Geef dit dan ruim van tevoren via het telefonisch spreekuur of per mail door. Dit betekent namelijk niet automatisch dat u gewoon met uw bloedverdunnende medicijnen kunt doorgaan.

 

Belangrijk: soms mag u niet zomaar met uw bloedverdunnende medicijnen stoppen

In bepaalde gevallen mag u niet zomaar met bloedverdunnende medicijnen stoppen. Als u recent gezondheidsproblemen heeft gehad waarvoor u bloedverdunnende medicijnen gebruikt bijvoorbeeld. Geldt dit voor u? Of twijfelt u hierover? Neem dan altijd voor contact op met Excellent Care Clinics.

Eten en drinken

U mag voor deze behandeling gewoon eten en drinken.

Wat neemt u mee?

Wilt u het volgende meenemen:

 • uw legitimatie- en verzekeringsbewijs;

 • een overzicht van alle medicijnen die u (eventueel) gebruikt.

Onder begeleiding naar huis

De behandeling kan uw rijvaardigheid beïnvloeden. U mag daarom de rest van de dag na de behandeling geen enkel vervoersmiddel besturen. U bent dan namelijk niet verzekerd als u een ongeluk veroorzaakt. Wilt u daarom van tevoren iemand vragen u na de behandeling naar huis te brengen?

De behandeling

Belangrijk! 

Heeft u op de dag van de behandeling om wat voor reden dan ook geen pijn? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Excellent Care Clinics. Het kan zijn dat de behandeling niet door kan gaan.

Gang van zaken

U wordt behandeld in een kliniek van Excellent Care Clinics. U kunt zich melden bij de balie. U wordt opgevangen door een verpleegkundig specialist pijnbestrijding. Uw meegekomen partner, familielid of kennis mag vanwege het gebruik van röntgenstralen niet bij het onderzoek aanwezig zijn.

Na de behandeling

Waar moet u op letten?

Na de injectie moet u goed opletten of er iets verandert aan uw pijn. Wij vragen u om op het scoringsformulier cijfers voor de pijn te geven. Het cijfer 0 betekent geen pijn, en 10 is de meest erge pijn die u zich kan voorstellen.

U geeft voor de behandeling een cijfer en na de behandeling geeft u ieder uur een cijfer totdat u naar bed gaat. In de 7 dagen daarna vragen we u om per dag een daggemiddelde te noteren. Probeer dingen te doen die u gewoonlijk ook doet en let er daarbij op of u nog pijn heeft.

Het kan zijn dat er al een vervolgbehandeling gepland staat, in dat geval vragen wij u de scorelijst mee te nemen en u kunt u uw bevindingen tijdens deze afspraak aan de verpleegkundig specialist pijnbestrijding vertellen.

Bijwerkingen

Bijwerkingen van Depomedrol

Depomedrol is een corticosteroïd (prednison-achtige stof). Mogelijke bijwerkingen van Depomedrol zijn:

 • een warm en koortsig gevoel in het gezicht;

 • bij vrouwen kan de menstruatie heviger zijn. Ook vrouwen in de overgang kunnen iets vaginaal bloedverlies hebben (dit geldt niet als uw baarmoeder verwijderd is);

 • patiënten met diabetes die insuline gebruiken, kunnen enkele dagen last hebben van verhoogde bloedglucose waarden;

 • stemmingswisselingen;

 • de anticonceptiepil en het Mirenaspiraaltje kunnen gedurende 1 cyclus minder betrouwbaar zijn.

Deze klachten gaan na een paar dagen meestal vanzelf over. Het verdovende medicijn Levobupivacaïne heeft geen bijwerkingen.

Complicaties

Vanzelfsprekend voeren we de behandeling zorgvuldig uit. Toch is er een geringe kans op complicaties zoals:

 • een nabloeding, infectie of allergische reactie. Deze complicaties treden echter zelden op;

 • een doof gevoel ontstaan in het gehemelte (meestal spontaan herstel binnen 1 maand);

 • Een bloeduitstorting in de wang. Ongeveer 3% van de patiënten krijgt een bloedneus, als in de neus een bloedvaatje geraakt wordt. Soms moet de KNO arts deze bloedneus behandelen;

 • Zelden ziet u tijdelijk dubbel wanneer de verdovend middel zich verspreidt en de oogzenuw tijdelijk mee verdooft.

U herkent een infectie aan roodheid van de huid en/of koorts. Krijgt u een van bovenstaande verschijnselen en/of klachten? Neem dan contact op met Excellent Care Clinics of uw huisarts. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Controle

Na twee weken wordt er contact met u opgenomen om het resultaat van de behandeling te bespreken. Het kan zijn dat u afspreekt dat u zelf contact opneemt.

Uw vragen

Een afspraak verzetten

Voor het verzetten van een afspraak kunt u contact opnemen met de pijnkliniek. U kunt ons ook bellen met eventuele administratieve vragen.

Telefonisch spreekuur verpleegkundig specialist pijnbestrijding

Met vragen over uw behandeling kunt u contact opnemen met Excellent Care Clinics. Indien nodig kan dan een afspraak met een verpleegkundig pijnconsulent gemaakt worden.

U kunt uw vraag ook mailen

U kunt uw vraag ook mailen. Ook uw huisarts of wijkverpleegkundige kan altijd met vragen bij ons terecht.