Search
 

Injectie van de nervus cutaneus femoris lateralis

Uitleg behandeling

Bij een injectie van de nervus cutaneus femoris lateralis spuit de anesthesioloog-pijnstrijder de medicijnen Levobupivacaïne en Depomedrol in de lies bij een zenuw die de nervus cutaneus femoris lateralis genoemd wordt. Deze huidzenuw loopt vanuit het bekken naar beneden, vervolgens door de liesband naar de huid en dan van de zij- en buitenkant van het bovenbeen vanaf de lies tot de knie. In de lies loopt een band vanaf het schaambeen tot de harde botknobbel aan de voorkant van de heup. Vlakbij die knobbel loopt de zenuw door de liesband.

De typische klacht die bij deze zenuw past is een dove, pijnlijke of tintelende plek aan de zijkant van het bovenbeen. Levobupivacaïne zorgt voor tijdelijke verdoving van de zenuw. Door Depomedrol vermindert de zwelling en irritatie van de zenuw. Uw pijn kan hierdoor verminderen. U merkt dit waarschijnlijk pas na een aantal weken. Sommige patiënten hebben al eerder baat bij de behandeling. Als het nodig is, wordt de behandeling na vier maanden herhaald (met een maximum van driemaal per jaar).

Voorbereiding op de behandeling

Belangrijk om door te geven

Wilt u van tevoren aan uw anesthesioloog-pijnspecialist doorgeven of u:

 • bloedverdunnende en/of andere medicijnen gebruikt. Een overzicht kunt u eenvoudige verkrijgen via uw apotheek;

 • als u overgevoelig bent voor jodium, contrastmiddelen met jodium, bepaalde medicijnen of pleisters;

 • als u zwanger bent;

 • als u een pacemaker of ICD draagt.

Tijdelijk stoppen met bloedverdunnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan kan het zijn dat u hier voor de behandeling tijdelijk mee moet stoppen. U kunt dit nakijken op het ‘instructieschema bloedverdunnende medicijnen’ dat u meekrijgt. Volg deze instructies goed op. De behandeling kan anders waarschijnlijk niet doorgaan.

Heeft u geen instructieschema meegekregen?

Geef dit dan ruim van tevoren via het telefonisch spreekuur of per mail door. Dit betekent namelijk niet automatisch dat u gewoon met uw bloedverdunnende medicijnen kunt doorgaan.

Belangrijk: soms mag u niet zomaar met uw bloedverdunnende medicijnen stoppen

In bepaalde gevallen mag u niet zomaar met bloedverdunnende medicijnen stoppen. Als u recent gezondheidsproblemen heeft gehad waarvoor u bloedverdunnende medicijnen gebruikt bijvoorbeeld. Geldt dit voor u? Of twijfelt u hierover? Neem dan altijd voor contact op met Excellent Care Clinics.

Eten en drinken

U mag voor deze behandeling gewoon eten en drinken.

Wat neemt u mee?

Wilt u het volgende meenemen:

 • uw legitimatie- en verzekeringsbewijs;

 • een overzicht van alle medicijnen die u (eventueel) gebruikt.

Onder begeleiding naar huis

De behandeling kan uw rijvaardigheid beïnvloeden. U mag daarom de rest van de dag na de behandeling geen enkel vervoersmiddel besturen. U bent dan namelijk niet verzekerd als u een ongeluk veroorzaakt. Wilt u daarom van tevoren iemand vragen u na de behandeling naar huis te brengen?

Vragenlijsten

Om de verbetering van de klachten goed te kunnen volgen, wordt aan u gevraagd om op een viertal momenten twee vragenlijsten in te vullen. Het eerste moment is vlak voor het kennismakingsgesprek met de anesthesioloog-pijnbestrijder. Na de behandeling krijgt u drie setjes vragenlijsten mee naar huis om in te vullen na 3 weken, 6 weken en 3 maanden.

De behandeling

Hoe gaat de behandeling?

Er zijn twee manieren om de zenuw op te zoeken:

 1. de zenuw kan worden afgetekend door een aantal anatomische kenmerken op te zoeken. Met een stift wordt de plek waar de zenuw loopt gemarkeerd. Dan wordt de huid gedesinfecteerd met alcohol. Vervolgens krijgt u een injectie met Levobupivacaïne en Depomedrol. Soms kan het inspuiten een drukkend gevoel geven of kan het pijnlijk zijn omdat de medicijnen zich moeten verdelen.

 2. de zenuw kan ook worden opgezocht met een echo apparaat. Er wordt dan steriele gel op de lies gedaan. Dit voelt koud aan. Met een stomp apparaat wordt zachtjes op de huid geduwd, zodat de arts op een scherm kan kijken waar hij moet injecteren.

Bij de behandeling zijn de anesthesioloog-pijnbestrijder en een assistent aanwezig.

Na de injectie moet u nog een kwartier blijven, daarna mag u naar huis.

Belangrijk!

Heeft u op de dag van de behandeling om wat voor reden dan ook geen pijn? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Excellent Care Clinics. Het kan zijn dat de behandeling niet door kan gaan.

Gang van zaken

U wordt behandeld in een kliniek van Excellent Care Clinics. U kunt zich melden bij de balie. U wordt opgevangen door een verpleegkundig specialist pijnbestrijding. Uw meegekomen partner of familielid mag vanwege eventueel gebruik van röntgenstralen niet bij het onderzoek blijven.

Resultaat

Het resultaat is na enkele dagen tot weken te beoordelen.

Na de behandeling

Waar moet u op letten?

Het dove gevoel dat u mogelijk heeft na dit onderzoek is tijdelijk van aard. Het kan zijn dat u na de behandeling tijdelijk minder kracht heeft in uw benen. U kan dan door uw been zakken. Dit krachtverlies kan direct na het onderzoek optreden, maar soms enige uren later. Dit gaat na vanzelf over. Is dit na een dag niet het geval? Neem dan contact met ons op.

Bijwerkingen van Depomedrol

Depomedrol is een corticosteroïd (prednison-achtige stof). Mogelijke bijwerkingen van Depomedrol zijn:

 • een warm en koortsig gevoel in het gezicht;

 • bij vrouwen kan de menstruatie heviger zijn. Ook vrouwen in de overgang kunnen iets vaginaal bloedverlies hebben (dit geldt niet als uw baarmoeder verwijderd is);

 • patiënten met diabetes die insuline gebruiken, kunnen enkele dagen last hebben van verhoogde bloedglucose waarden;

 • stemmingswisselingen;

 • de anticonceptiepil en het Mirenaspiraaltje kunnen gedurende 1 cyclus minder betrouwbaar zijn.

Deze klachten gaan na een paar dagen meestal vanzelf over. Het verdovende medicijn Levobupivacaïne heeft geen bijwerkingen.

Complicaties

Vanzelfsprekend voeren we de behandeling zorgvuldig uit. Toch is er een geringe kans op complicatie(s) zoals:

 • een nabloeding, infectie of allergische reactie. Deze complicaties treden echter zelden op.

U herkent een infectie aan roodheid van de huid en/of koorts. Krijgt u een van bovenstaande verschijnselen en/of klachten? Neem dan contact op met Excellent Care Clinics of uw huisarts. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Controle

Na zes weken wordt er contact met u opgenomen om het resultaat van de behandeling te bespreken. Het kan zijn dat u afspreekt dat u zelf zo nodig contact opneemt.

Eventueel kan een PRF-behandeling gedaan worden. De zenuw wordt dan met Pulserende Radio Frequente stroom behandeld. Uitleg over deze behandeling leest u in de folder: ‘PRF-behandeling van een zenuwwortel’.

Uw vragen

Een afspraak verzetten

Voor het verzetten van een afspraak kunt u contact opnemen met de pijnkliniek. U kunt ons ook bellen met eventuele administratieve vragen.

Telefonisch spreekuur verpleegkundig specialist pijnbestrijding

Met vragen over uw behandeling kunt u contact opnemen met Excellent Care Clinics. Indien nodig kan dan een afspraak met een verpleegkundig pijnconsulent gemaakt worden.

U kunt uw vraag ook mailen

U kunt uw vraag ook mailen. Ook uw huisarts of wijkverpleegkundige kan altijd met vragen bij ons terecht.

Het dove gevoel dat u mogelijk heeft na dit onderzoek is tijdelijk van aard. Het kan zijn dat u na de behandeling tijdelijk minder kracht heeft in uw benen. U kan dan door uw been zakken. Dit krachtverlies kan direct na het onderzoek optreden, maar soms enige uren later. Dit gaat na vanzelf over. Is dit na een dag niet het geval? Neem dan contact met ons op.