Search
 

Injectie in het SI gewricht

Uitleg behandeling

Wat is een behandeling van het SI-gewricht?

De SI-gewrichten (sacro-iliacale gewrichten) liggen tussen het uiteinde van de wervelkolom (heiligbeen) en de darmbeenderen van het bekken. De SI-gewrichten kunnen een rol spelen bij lage rugpijn en pijn in de lies, bil en/of een been. Bij een behandeling worden zenuwtakjes in het SI-gewricht met injecties behandeld. Hierdoor kan de pijn verminderen. U krijgt de injecties ter hoogte van uw bil of het heiligbeen. De behandeling wordt uitgevoerd door een anesthesioloog-pijnbestrijder. Bij een behandeling krijgt u aan 1 of beide kanten van het SI-gewricht een injectie met verdovende medicijnen.

Voorbereiding op de behandeling

Belangrijk om door te geven

Wilt u van tevoren aan uw anesthesioloog-pijnspecialist doorgeven of u:

 • bloedverdunnende en/of andere medicijnen gebruikt. Een overzicht kunt u eenvoudige verkrijgen via uw apotheek;

 • als u overgevoelig bent voor jodium, contrastmiddelen met jodium, bepaalde medicijnen of pleisters;

 • als u zwanger bent;

 • als u een pacemaker of ICD draagt.

De hoeveelheid Lidocaïne® die toegediend u krijgt, wordt bepaald aan de hand van uw gewicht. Wilt u daarom aan de anesthesioloog-pijnbestrijder of aan de verpleegkundig specialist pijnbestrijding uw lengte en gewicht doorgeven? In de berekening van de dosis lidocaïne® wordt uitgegaan van een gezond gewicht passend bij uw lengte. Dit gebeurt volgens de richtlijnen die er gelden voor een gezonde BMI (Body Mass Index).

Tijdelijk stoppen met bloedverdunnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan kan het zijn dat u hier voor de behandeling tijdelijk mee moet stoppen. U kunt dit nakijken op het ‘instructieschema bloedverdunnende medicijnen’ dat u meekrijgt. Volg deze instructies goed op. De behandeling kan anders waarschijnlijk niet doorgaan.

Heeft u geen instructieschema meegekregen?

Geef dit dan ruim van tevoren via het telefonisch spreekuur of per mail door. Dit betekent namelijk niet automatisch dat u gewoon met uw bloedverdunnende medicijnen kunt doorgaan.

Belangrijk: soms mag u niet zomaar met uw bloedverdunnende medicijnen stoppen

In bepaalde gevallen mag u niet zomaar met bloedverdunnende medicijnen stoppen. Als u recent gezondheidsproblemen heeft gehad waarvoor u bloedverdunnende medicijnen gebruikt bijvoorbeeld. Geldt dit voor u? Of twijfelt u hierover? Neem dan altijd voor contact op met Excellent Care Clinics.

Eten en drinken

U mag voor deze behandeling gewoon eten en drinken.

Wat neemt u mee?

Wilt u het volgende meenemen:

 • uw legitimatie- en verzekeringsbewijs;

 • een overzicht van alle medicijnen die u (eventueel) gebruikt.

Onder begeleiding naar huis

De behandeling kan uw rijvaardigheid beïnvloeden. U mag daarom de rest van de dag na de behandeling geen enkel vervoersmiddel besturen. U bent dan namelijk niet verzekerd als u een ongeluk veroorzaakt. Wilt u daarom van tevoren iemand vragen u na de behandeling naar huis te brengen?

Vragenlijsten

Om de verbetering van de klachten goed te kunnen volgen, wordt aan u gevraagd om op een viertal momenten twee vragenlijsten in te vullen. Het eerste moment is vlak voor het kennismakingsgesprek met de anesthesioloog-pijnbestrijder. Na de behandeling krijgt u drie setjes vragenlijsten mee naar huis om in te vullen na 3 weken, 6 weken en 3 maanden.

De behandeling

Hoe gaat de behandeling?

U ligt tijdens de behandeling op uw buik op een behandeltafel. Met behulp van röntgendoorlichting zoekt de anesthesioloog-pijnbestrijder de plaats van de injectie op en tekent ze af. Daarna krijgt u aan 1 kant van het SI-gewricht een injectie met de verdovende medicijnen Levobupivacaïne en Depomedrol. Wordt het SI-gewricht aan beide kanten behandeld? Dan krijgt u ook een injectie aan de andere kant. De behandeling duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

Belangrijk!

Heeft u op de dag van de behandeling om wat voor reden dan ook geen pijn? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Excellent Care Clinics. Het kan zijn dat de behandeling niet door kan gaan.

Gang van zaken

U wordt behandeld in een kliniek van Excellent Care Clinics. U kunt zich melden bij de balie. U wordt opgevangen door een verpleegkundig specialist pijnbestrijding. Uw meegekomen partner of familielid mag vanwege eventueel gebruik van röntgenstralen niet bij het onderzoek blijven.

Resultaat

Het resultaat is na enkele dagen tot weken te beoordelen.

Na de behandeling

Waar moet u op letten?

Het kan zijn dat u na de behandeling tijdelijk minder kracht heeft in uw been of beide benen (als beide kanten van het SI-gewricht behandeld zijn). Dit gaat na enkele uren vanzelf over. Is dit na een dag niet het geval? Neem dan contact met ons op.

Daarnaast kan het zijn dat u napijn krijgt. Dit gaat na een paar dagen tot weken vanzelf over. U kunt zo nodig volgens voorschrift paracetamol gebruiken.

Bijwerkingen van Depomedrol

Depomedrol is een corticosteroïd (prednison-achtige stof). Mogelijke bijwerkingen van Depomedrol zijn:

 • een warm en koortsig gevoel in het gezicht;

 • bij vrouwen kan de menstruatie heviger zijn. Ook vrouwen in de overgang kunnen iets vaginaal bloedverlies hebben (dit geldt niet als uw baarmoeder verwijderd is);

 • patiënten met diabetes die insuline gebruiken, kunnen enkele dagen last hebben van verhoogde bloedglucose waarden;

 • stemmingswisselingen;

 • de anticonceptiepil en het Mirenaspiraaltje kunnen gedurende 1 cyclus minder betrouwbaar zijn.

Deze klachten gaan na een paar dagen meestal vanzelf over. Het verdovende medicijn Levobupivacaïne heeft geen bijwerkingen.

Complicaties

Vanzelfsprekend voeren we de behandeling zorgvuldig uit. Toch is er een geringe kans op complicatie(s) zoals:

 • een nabloeding, infectie of allergische reactie. Deze complicaties treden echter zelden op.

U herkent een infectie aan roodheid van de huid en/of koorts. Krijgt u een van bovenstaande verschijnselen en/of klachten? Neem dan contact op met Excellent Care Clinics of uw huisarts. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Controle

Na zes weken wordt er contact met u opgenomen om het resultaat van de behandeling te bespreken. Het kan zijn dat u afspreekt dat u zelf zo nodig contact opneemt.

Eventueel kan een PRF-behandeling gedaan worden. De zenuw wordt dan met Pulserende Radio Frequente stroom behandeld. Uitleg over deze behandeling leest u in de folder: ‘PRF-behandeling van een zenuwwortel’.

Uw vragen

Een afspraak verzetten

Voor het verzetten van een afspraak kunt u contact opnemen met de pijnkliniek. U kunt ons ook bellen met eventuele administratieve vragen.

Telefonisch spreekuur verpleegkundig specialist pijnbestrijding

Met vragen over uw behandeling kunt u contact opnemen met Excellent Care Clinics. Indien nodig kan dan een afspraak met een verpleegkundig pijnconsulent gemaakt worden.

U kunt uw vraag ook mailen

U kunt uw vraag ook mailen. Ook uw huisarts of wijkverpleegkundige kan altijd met vragen bij ons terecht.