Search
 

Iontoforese

Uitleg behandeling

Wat is een iontoforese behandeling?

Iontoforese is een behandeling waarbij u medicatie krijgt toegediend via uw huid. Dat doen we met een speciale pleister en met behulp van een elektrisch veld (zwakstroom). Dit wordt iontoforese genoemd. De medicatie die u toegediend kan krijgen zijn:

 • Ketanest-S®, met name bij zenuwpijn

 • Dexamethason, met name bij gewrichtspijn of lokale spierpijn

Voordelen van iontoforese

Door iontoforese is het mogelijk geneesmiddelen die normaal gesproken niet of niet gemakkelijk door de huid kunnen dringen, toch via de huid te dienen. Deze behandeling heeft belangrijke voordelen:

 • voor opname van de medicatie in het weefsel is geen injectie nodig;

 • de kans op bijwerkingen is klein omdat de medicatie nauwelijks in de bloedbaan komt;

 • de medicatie veroorzaakt direct een gedeeltelijke blokkade in het zenuwstelsel waardoor de pijn vermindert.

Voorbereiding op de behandeling

Belangrijk om door te geven

Wilt u van tevoren aan uw anesthesioloog-pijnspecialist doorgeven of u:

 • bloedverdunnende en/of andere medicijnen gebruikt. Een overzicht kunt u eenvoudige verkrijgen via uw apotheek;

 • als u overgevoelig bent voor jodium, contrastmiddelen met jodium, bepaalde medicijnen of pleisters;

 • als u zwanger bent;

 • als u een pacemaker of ICD draagt.

 

Tijdelijk stoppen met bloedverdunnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan kan het zijn dat u hier voor de behandeling tijdelijk mee moet stoppen. U kunt dit nakijken op het ‘instructieschema bloedverdunnende medicijnen’ dat u meekrijgt. Volg deze instructies goed op. De behandeling kan anders waarschijnlijk niet doorgaan.

 

Heeft u geen instructieschema meegekregen?

Geef dit dan ruim van tevoren via het telefonisch spreekuur of per mail door. Dit betekent namelijk niet automatisch dat u gewoon met uw bloedverdunnende medicijnen kunt doorgaan.

Belangrijk: soms mag u niet zomaar met uw bloedverdunnende medicijnen stoppen

In bepaalde gevallen mag u niet zomaar met bloedverdunnende medicijnen stoppen. Als u recent gezondheidsproblemen heeft gehad waarvoor u bloedverdunnende medicijnen gebruikt bijvoorbeeld. Geldt dit voor u? Of twijfelt u hierover? Neem dan altijd voor contact op met Excellent Care Clinics.

Eten en drinken

U mag voor deze behandeling gewoon eten en drinken.

Scheren en bodylotion

Wij raden u af om de huid voor de behandeling te scheren en/of er iets op te smeren zoals Aloë Vera of bodylotion.

Wat neemt u mee?

Wilt u het volgende meenemen:

 • uw legitimatie- en verzekeringsbewijs;

 • een overzicht van alle medicijnen die u (eventueel) gebruikt.

Onder begeleiding naar huis

De behandeling kan uw rijvaardigheid beïnvloeden. U mag daarom de rest van de dag na de behandeling geen enkel vervoersmiddel besturen. U bent dan namelijk niet verzekerd als u een ongeluk veroorzaakt. Wilt u daarom van tevoren iemand vragen u na de behandeling naar huis te brengen?

Vragenlijsten

Om de verbetering van de klachten goed te kunnen volgen, wordt aan u gevraagd om op een viertal momenten twee vragenlijsten in te vullen. Het eerste moment is vlak voor het kennismakingsgesprek met de anesthesioloog-pijnbestrijder. Na de behandeling krijgt u drie setjes vragenlijsten mee naar huis om in te vullen na 3 weken, 6 weken en 3 maanden.

De behandeling

Hoe gaat de behandeling?

De behandeling wordt uitgevoerd door een verpleegkundig specialist pijnbestrijding. Meestal wordt het medicijn Ketanest-S® gebruikt, maar het kan ook het middel dexamethason zijn. Het medicijn wordt op een speciale absorberende pleister gedruppeld. Deze pleister (elektrode 1) wordt aangebracht op de plek waar u de meeste pijn voelt. Vervolgens plaatsen we vlakbij de pleister nog een tweede elektrode op uw huid. Beide elektroden worden met stekkertjes aan een apparaat aangesloten. Dit apparaat wekt met behulp van een 9 volt batterij zwakstroom op. Hierdoor wordt de medicatie vanuit de pleister in de huid gebracht. Na ongeveer 15 minuten is de behandeling klaar en worden beide elektroden en de pleister verwijderd. Het kan zijn dat de huid onder de elektroden rood en gevoelig is. De klachten verdwijnen vanzelf na enkele uren tot dagen. U kunt op de rode huid eventueel Aloë Vera gel smeren.

Waar moet u op letten?

U kunt tijdens de behandeling een prikkeling van de huid onder 1 van beide elektroden ervaren. Als deze prikkelingen te heftig zijn, wordt het iontoforese-apparaat op een lagere stand gezet. De behandeling kan iets langer duren, maar heeft geen gevolgen voor de effectiviteit.

Belangrijk!

Heeft u op de dag van de behandeling om wat voor reden dan ook geen pijn? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Excellent Care Clinics. Het kan zijn dat de behandeling niet door kan gaan.

Resultaat

De pijn kan (deels) terug komen na enkele uren tot dagen en daarom wordt de behandeling 3 tot 5 keer herhaald met steeds 1 of 2 weken er tussen. Na de laatste behandeling krijgt u een afspraak om het resultaat te bespreken. Het is mogelijk dat pas na enkele behandelingen pijnvermindering optreedt.

Na de behandeling

Waar moet u op letten?

Pijnscorelijst

U krijgt na elke behandeling een scorelijst mee. Daarop noteert u wat het effect van de behandeling is op uw pijn. Het cijfer 0 betekent geen pijn en het cijfer 10 betekent heel veel pijn. Voor de start van een behandeling geeft u een cijfer. Na de behandeling geeft u elk uur een cijfer totdat u naar bed gaat.

In de 7 dagen daarna vragen we u om per dag een daggemiddelde te noteren. Wilt u de scorelijst bij elk volgende bezoek meenemen?

Bijwerkingen van Ketanest-S®

Mogelijke bijwerkingen van Ketanest-S® zijn:

 • duizeligheid;

 • misselijkheid;

 • hoofdpijn.

Deze klachten zijn meestal licht van aard en verdwijnen snel. Na de behandeling blijft u nog een half uur in de verblijfruimte. Als u zich goed voelt mag u na dit half uur naar huis.

Bijwerkingen van Dexamethason

Het medicijn Dexamethason heeft veel minder bijwerkingen dan Ketanest-S®. U mag met dit medicijn zelfstandig deelnemen aan het verkeer, dus ook autorijden.

Controle

De behandeling wordt 3 tot 5 keer herhaald met steeds 1 of 2 weken er tussen. Na de laatste behandeling wordt er contact met u opgenomen om het resultaat te bespreken. Het kan zijn dat u afspreekt dat u zelf zo nodig contact opneemt.

Geen pijnvermindering?

Als u na ongeveer 3 behandelingen geen pijnvermindering merkt, raden we u aan om de resterende behandelingen te annuleren. We plannen dan een afspraak voor u in met de anesthesioloog-pijnspecialist.

Uw vragen

Een afspraak verzetten

Voor het verzetten van een afspraak kunt u contact opnemen met de pijnkliniek. U kunt ons ook bellen met eventuele administratieve vragen.

Telefonisch spreekuur verpleegkundig specialist pijnbestrijding

Met vragen over uw behandeling kunt u contact opnemen met Excellent Care Clinics. Indien nodig kan dan een afspraak met een verpleegkundig pijnconsulent gemaakt worden.

U kunt uw vraag ook mailen

U kunt uw vraag ook mailen. Ook uw huisarts of wijkverpleegkundige kan altijd met vragen bij ons terecht.