Search
 

Lidocaïne infuus

Uitleg behandeling

Wat is Lidocaïne®?

Lidocaïne® is een anestheticum. Dit betekent dat het gebruikt wordt om mensen tijdens een operatie in slaap te brengen. Bij een infuus met Lidocaïne® komt het medicijn in de bloedbaan en komt het via de bloedsomloop in het centrale zenuwstelsel terecht. Daar heeft het een blokkerend effect op de zenuwcellen waardoor pijnvermindering kan optreden.

 

Indicaties voor deze behandeling
 • Patiënten met centrale- en neuropathische pijnsyndromen.

 • Centrale pijnsyndromen ontstaan door een beschadiging in het centrale zenuwstelsel, bijvoorbeeld na een CVA, plexuslaesie, bij MS of de ziekte van Parkinson.

 • Neuropathische pijnsyndromen zijn bijvoorbeeld; pijn bij of na een gordelroosinfectie, CRPS (Complex Regionaal Pijn Syndroom (ofwel dystrofie), pijn bij suikerziekte, pijn na chemotherapie, amputatie, bestraling of verwonding.

Voorbereiding op de behandeling

Belangrijk om door te geven

Wilt u van tevoren aan uw anesthesioloog-pijnspecialist doorgeven of u:

 • bloedverdunnende en/of andere medicijnen gebruikt. Een overzicht kunt u eenvoudige verkrijgen via uw apotheek;

 • als u overgevoelig bent voor jodium, contrastmiddelen met jodium, bepaalde medicijnen of pleisters;

 • als u zwanger bent;

 • als u een pacemaker of ICD draagt.

De hoeveelheid Lidocaïne® die toegediend u krijgt, wordt bepaald aan de hand van uw gewicht. Wilt u daarom aan de anesthesioloog-pijnbestrijder of aan de verpleegkundig specialist pijnbestrijding uw lengte en gewicht doorgeven? In de berekening van de dosis lidocaïne® wordt uitgegaan van een gezond gewicht passend bij uw lengte. Dit gebeurt volgens de richtlijnen die er gelden voor een gezonde BMI (Body Mass Index).

 

Tijdelijk stoppen met bloedverdunnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan kan het zijn dat u hier voor de behandeling tijdelijk mee moet stoppen. U kunt dit nakijken op het ‘instructieschema bloedverdunnende medicijnen’ dat u meekrijgt. Volg deze instructies goed op. De behandeling kan anders waarschijnlijk niet doorgaan.

Heeft u geen instructieschema meegekregen?

Geef dit dan ruim van tevoren via het telefonisch spreekuur of per mail door. Dit betekent namelijk niet automatisch dat u gewoon met uw bloedverdunnende medicijnen kunt doorgaan.

Belangrijk: soms mag u niet zomaar met uw bloedverdunnende medicijnen stoppen

In bepaalde gevallen mag u niet zomaar met bloedverdunnende medicijnen stoppen. Als u recent gezondheidsproblemen heeft gehad waarvoor u bloedverdunnende medicijnen gebruikt bijvoorbeeld. Geldt dit voor u? Of twijfelt u hierover? Neem dan altijd voor contact op met Excellent Care Clinics.

Eten en drinken

U mag voor deze behandeling gewoon eten en drinken.

Wat neemt u mee?

Wilt u het volgende meenemen:

 • uw legitimatie- en verzekeringsbewijs;

 • een overzicht van alle medicijnen die u (eventueel) gebruikt.

Onder begeleiding naar huis

De behandeling kan uw rijvaardigheid beïnvloeden. U mag daarom de rest van de dag na de behandeling geen enkel vervoersmiddel besturen. U bent dan namelijk niet verzekerd als u een ongeluk veroorzaakt. Wilt u daarom van tevoren iemand vragen u na de behandeling naar huis te brengen?

Vragenlijsten

Om de verbetering van de klachten goed te kunnen volgen, wordt aan u gevraagd om op een viertal momenten twee vragenlijsten in te vullen. Het eerste moment is vlak voor het kennismakingsgesprek met de anesthesioloog-pijnbestrijder. Na de behandeling krijgt u drie setjes vragenlijsten mee naar huis om in te vullen na 3 weken, 6 weken en 3 maanden.

De behandeling

Hoe gaat de behandeling?

U zit of ligt tijdens de behandeling op een bed. Na de plaatselijke verdoving van de huid brengt de anesthesioloog-pijnbestrijder via uw rug een naald in. Vervolgens spuit de anesthesioloog-pijnbestrijder de medicijnen in de epidurale ruimte. Het inspuiten kan een drukkend gevoel geven of pijnlijk zijn omdat de medicijnen zich moeten verdelen. Na de injectie wordt u naar de rustruimte gebracht, die naast de behandelkamer gelegen is. Na 20 minuten mag u onder begeleiding naar huis.

Belangrijk!

Heeft u op de dag van de behandeling om wat voor reden dan ook geen pijn? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Excellent Care Clinics. Het kan zijn dat de behandeling niet door kan gaan.

Gang van zaken

U wordt behandeld in een kliniek van Excellent Care Clinics. U kunt zich melden bij de balie. U wordt opgevangen door een verpleegkundig specialist pijnbestrijding.

De verpleegkundig specialist zal u een infuus geven. Vervolgens wordt u aangesloten op de monitor. Uw hartslag en bloeddruk worden geregistreerd en met een klemmetje op uw vinger wordt het zuurstofgehalte in het bloed gemeten. De Lidocaïne® wordt aangesloten op het infuus en een spuitenpomp zorgt dat u gedurende één uur de medicatie toegediend krijgt.

U kunt last krijgen van bijwerkingen. Geef altijd aan de verpleegkundig specialist van de uitslaapkamer door hoe u zich voelt. Als de bijwerkingen te hinderlijk zijn, zal de toedieningssnelheid of de dosering van de Lidocaïne® aangepast worden.

Als de Lidocaïne® na een uur toegediend is en controles stabiel zijn, mag u na 1 uur onder begeleiding naar huis.

Resultaat

Het resultaat is na enkele dagen tot weken te beoordelen.

Na de behandeling

Waar moet u op letten?

Na het infuus moet u goed opletten of er iets verandert aan uw pijn. Wij vragen u om op het scoringsformulier cijfers voor de pijn aan te geven. Het cijfer 0 betekent geen pijn en 10 is de meest erge pijn die u zich kan voorstellen. U geeft voor de behandeling een cijfer en na de behandeling geeft u ieder uur een cijfer totdat u naar bed gaat. In de 7 dagen daarna vragen we u om per dag een daggemiddelde te noteren.

Bijwerkingen

Bijwerkingen van Lidocaïne

Mogelijke bijwerkingen van Lidocaïne zijn:

 • overgevoeligheidsreacties zoals kortademigheid en jeuk;

 • hartritmestoornissen zoals een versnelde of een vertraagde hartslag.

Complicaties

Vanzelfsprekend voeren we de behandeling zorgvuldig uit. Toch is er een geringe kans op complicatie(s) zoals:

 • een allergische reactie. Deze complicatie treedt echter zelden op.

Controle

Na zes weken wordt er contact met u opgenomen om het resultaat van de behandeling te bespreken. Het kan zijn dat u afspreekt dat u zelf zo nodig contact opneemt.

Eventueel kan een PRF-behandeling gedaan worden. De zenuw wordt dan met Pulserende Radio Frequente stroom behandeld. Uitleg over deze behandeling leest u in de folder: ‘PRF-behandeling van een zenuwwortel’.

Uw vragen

Een afspraak verzetten

Voor het verzetten van een afspraak kunt u contact opnemen met de pijnkliniek. U kunt ons ook bellen met eventuele administratieve vragen.

Telefonisch spreekuur verpleegkundig specialist pijnbestrijding

Met vragen over uw behandeling kunt u contact opnemen met Excellent Care Clinics. Indien nodig kan dan een afspraak met een verpleegkundig pijnconsulent gemaakt worden.

U kunt uw vraag ook mailen

U kunt uw vraag ook mailen. Ook uw huisarts of wijkverpleegkundige kan altijd met vragen bij ons terecht.