Search
 

Lumbale symphaticus blokkade

Uitleg behandeling

Wat is een lumbale sympathicus-blokkade?

Bij een lumbale sympathicusblokkade krijgt u met 1 of meer naalden een injectie met het medicijn Levobupivacaïne in de lumbale sympathische grensstreng. Dit is een zenuwbaan die een rol speelt bij uw klachten. Levobupivacaïne is een verdovende vloeistof die de zenuwbaan tijdelijk verdooft. Het kan zijn dat u hierdoor tijdelijk minder pijn heeft. De behandeling wordt uitgevoerd door een anesthesioloog-pijnbestrijder.

De zenuwbaan ‘lumbale sympathische grensstreng’

De lumbale sympathische grensstreng loopt aan de voorkant van de wervelkolom ter hoogte van de lendenwervels. Deze zenuwbaan maakt deel uit van het onwillekeurige (autonome of zelfstandige) zenuwstelsel. Deze zenuwen regelen onder andere uw bloeddruk, het open- en dichtgaan van de bloedvaten en zweten. U kunt de zenuwen van het onwillekeurige zenuwstelsel zelf niet beïnvloeden of ‘sturen’.

Bij welke klachten heeft u mogelijk baat bij een lumbale sympathicus-blokkade?

Een lumbale sympathicusblokkade kan worden toegepast bij:

 • pijnklachten in de wervelkolom en/of een been;

 • bepaalde zenuwpijnen;

 • pijn door doorbloedingsstoornissen van het been;

 • complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS). Dit is een ontstekingsreactie van het lichaam die bijvoorbeeld na een ongeval kan optreden. U kunt last krijgen van een veranderde huidskleur en temperatuurwisselingen van de huid, zwelling, verkramping van handen of voeten en/of een veranderd zweetpatroon.

Voorbereiding op de behandeling

Belangrijk om door te geven

Wilt u van tevoren aan uw anesthesioloog-pijnspecialist doorgeven of u:

 • bloedverdunnende en/of andere medicijnen gebruikt. Een overzicht kunt u eenvoudige verkrijgen via uw apotheek;

 • als u overgevoelig bent voor jodium, contrastmiddelen met jodium, bepaalde medicijnen of pleisters;

 • als u zwanger bent;

 • als u een pacemaker of ICD draagt.

Tijdelijk stoppen met bloedverdunnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan kan het zijn dat u hier voor de behandeling tijdelijk mee moet stoppen. U kunt dit nakijken op het ‘instructieschema bloedverdunnende medicijnen’ dat u meekrijgt. Volg deze instructies goed op. De behandeling kan anders waarschijnlijk niet doorgaan.

Heeft u geen instructieschema meegekregen?

Geef dit dan ruim van tevoren via het telefonisch spreekuur of per mail door. Dit betekent namelijk niet automatisch dat u gewoon met uw bloedverdunnende medicijnen kunt doorgaan.

Belangrijk: soms mag u niet zomaar met uw bloedverdunnende medicijnen stoppen

In bepaalde gevallen mag u niet zomaar met bloedverdunnende medicijnen stoppen. Als u recent gezondheidsproblemen heeft gehad waarvoor u bloedverdunnende medicijnen gebruikt bijvoorbeeld. Geldt dit voor u? Of twijfelt u hierover? Neem dan altijd voor contact op met Excellent Care Clinics.

Eten en drinken

U mag voor deze behandeling gewoon eten en drinken.

Wat neemt u mee?

Wilt u het volgende meenemen:

 • uw legitimatie- en verzekeringsbewijs;

 • een overzicht van alle medicijnen die u (eventueel) gebruikt.

Onder begeleiding naar huis

De behandeling kan uw rijvaardigheid beïnvloeden. U mag daarom de rest van de dag na de behandeling geen enkel vervoersmiddel besturen. U bent dan namelijk niet verzekerd als u een ongeluk veroorzaakt. Wilt u daarom van tevoren iemand vragen u na de behandeling naar huis te brengen?

De behandeling

Hoe gaat de behandeling?

U ligt tijdens de behandeling op uw buik op een behandeltafel. Met behulp van röntgendoorlichting zoekt de anesthesioloog-pijnbestrijder de plaats van de injectie op en tekent deze af. Uw huid wordt met een injectie plaatselijk verdoofd. De anesthesioloog-pijnbestrijder plaatst vervolgens een naald in uw rug. Om de zenuw goed in beeld te brengen, spuit de anesthesioloog-pijnbestrijder via de naald eerst contrastvloeistof in. Vervolgens komt het medicijn Levobupivacaïne via de spuit in de zenuwbaan.

De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Belangrijk!

Heeft u op de dag van de behandeling om wat voor reden dan ook geen pijn? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Excellent Care Clinics. Het kan zijn dat de behandeling niet door kan gaan.

Gang van zaken

U wordt behandeld in een kliniek van Excellent Care Clinics. U kunt zich melden bij de balie. U wordt opgevangen door een verpleegkundig specialist pijnbestrijding. Uw meegekomen partner of familielid mag vanwege eventueel gebruik van röntgenstralen niet bij het onderzoek blijven.

Resultaat

Het resultaat is na enkele dagen tot weken te beoordelen.

Na de behandeling

Waar moet u op letten?

Na de behandeling moet u goed opletten of er iets verandert aan uw pijn. Wij vragen u om op het scoringsformulier cijfers voor de pijn te geven. Het cijfer 0 betekent geen pijn, en 10 is de meest erge pijn die u zich kan voorstellen. U geeft voor de behandeling een cijfer en na de behandeling geeft u ieder uur een cijfer totdat u naar bed gaat. In de 7 dagen daarna vragen we u om per dag een daggemiddelde te noteren.

Bijwerkingen

Het dove gevoel dat u mogelijk heeft na dit onderzoek is tijdelijk van aard. Het kan gepaard met krachtverlies in het been. U kunt dan door uw been zakken. Dit krachtverlies kan direct na het onderzoek optreden, maar soms ook enige uren later. Dit gaat vanzelf over. Is dit na een dag niet het geval? Neem dan contact met ons op.

Complicaties

Vanzelfsprekend voeren we de behandeling zorgvuldig uit. Toch is er een geringe kans op complicaties zoals:

 • een nabloeding, infectie of allergische reactie. Deze complicaties treden echter zelden op.

U herkent een infectie aan roodheid van de huid en/of koorts. Krijgt u een van bovenstaande verschijnselen en/of klachten? Neem dan contact op met Excellent Care Clinics of uw huisarts. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Controle

Na acht weken wordt er contact met u opgenomen om het resultaat van de behandeling te bespreken. Het kan ook zijn dat u afspreekt dat u zelf zo nodig contact opneemt.

Uw vragen

Een afspraak verzetten

Voor het verzetten van een afspraak kunt u contact opnemen met de pijnkliniek. U kunt ons ook bellen met eventuele administratieve vragen.

Telefonisch spreekuur verpleegkundig specialist pijnbestrijding

Met vragen over uw behandeling kunt u contact opnemen met Excellent Care Clinics. Indien nodig kan dan een afspraak met een verpleegkundig pijnconsulent gemaakt worden.

U kunt uw vraag ook mailen

U kunt uw vraag ook mailen. Ook uw huisarts of wijkverpleegkundige kan altijd met vragen bij ons terecht.