Search
 

Occipitaalblokkade

Wat is een occipitaalblokkade?

De zenuwen die een rol spelen bij uw hoofdpijnklachten lopen vanuit uw nek aan beide kanten naar het achterhoofd (Occipitaal). Irritatie van deze zenuwen geeft hoofdpijnklachten, mogelijk ook in uw voorhoofd. Deze irritatie kan ontstaan door een ongeval, een slechte houding, maar ook zonder aanwijsbare reden. Bij een occipitaalblokkade spuit een anesthesioloog-pijnspecialist de medicijnen Levobupivacaïne en Depomedrol in op een plek op uw achterhoofd. Levobupivacaïne is een verdovende vloeistof. Depomedrol is een corticosteroïd dat irritatie remmend werkt waardoor de verdoving langer aanhoudt. De pijnprikkels worden door de verdoving geblokkeerd. Het kan zijn dat u daardoor minder pijn heeft. Als het effect van de injectie maar kort aanhoudt, kan de injectie worden herhaald. Het kan ook zijn dat u baat heeft bij een behandeling met Pulserende Radio Frequente stroom, een zogenoemde PRF-behandeling. Uw anesthesioloog-pijnspecialist bespreekt dit dan met u.

Voorbereiding op de behandeling

Belangrijk om door te geven

Wilt u van tevoren aan uw anesthesioloog-pijnspecialist doorgeven of u:

 • bloedverdunnende en/of andere medicijnen gebruikt. Een overzicht kunt u eenvoudige verkrijgen via uw apotheek;

 • als u overgevoelig bent voor jodium, contrastmiddelen met jodium, bepaalde medicijnen of pleisters;

 • als u zwanger bent;

 • als u een pacemaker of ICD draagt.

Tijdelijk stoppen met bloedverdunnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan kan het zijn dat u hier voor de behandeling tijdelijk mee moet stoppen. U kunt dit nakijken op het ‘instructieschema bloedverdunnende medicijnen’ dat u meekrijgt. Volg deze instructies goed op. De behandeling kan anders waarschijnlijk niet doorgaan.

Heeft u geen instructieschema meegekregen?

Geef dit dan ruim van tevoren via het telefonisch spreekuur of per mail door. Dit betekent namelijk niet automatisch dat u gewoon met uw bloedverdunnende medicijnen kunt doorgaan.

Belangrijk: soms mag u niet zomaar met uw bloedverdunnende medicijnen stoppen

In bepaalde gevallen mag u niet zomaar met bloedverdunnende medicijnen stoppen. Als u recent gezondheidsproblemen heeft gehad waarvoor u bloedverdunnende medicijnen gebruikt bijvoorbeeld. Geldt dit voor u? Of twijfelt u hierover? Neem dan altijd voor contact op met Excellent Care Clinics.

Eten en drinken

U mag voor deze behandeling gewoon eten en drinken.

Wat neemt u mee?

Wilt u het volgende meenemen:

 • uw legitimatie- en verzekeringsbewijs;

 • een overzicht van alle medicijnen die u (eventueel) gebruikt.

Onder begeleiding naar huis

De behandeling kan uw rijvaardigheid beïnvloeden. U mag daarom de rest van de dag na de behandeling geen enkel vervoersmiddel besturen. U bent dan namelijk niet verzekerd als u een ongeluk veroorzaakt. Wilt u daarom van tevoren iemand vragen u na de behandeling naar huis te brengen?

Geen pijn, koorts of antibiotica?

Heeft u al enkele dagen tot weken heel weinig of geen pijn? Of heeft u koorts? Of gebruikt u antibiotica? Neem dan contact op met Excellent Care Clinics om de afspraak te verzetten, of in overleg te annuleren.

De behandeling

Belangrijk!

Heeft u op de dag van de behandeling om wat voor reden dan ook geen pijn? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Excellent Care Clinics. Het kan zijn dat de behandeling niet door kan gaan.

Gang van zaken

U wordt behandeld in een kliniek van Excellent Care Clinics. U kunt zich melden bij de balie. U wordt opgevangen door een verpleegkundig specialist pijnbestrijding. Uw meegekomen partner, familielid of kennis mag vanwege eventueel gebruik van röntgenstralen niet bij het onderzoek aanwezig zijn.

Resultaat

Het resultaat is na enkele dagen tot weken te beoordelen.

Na de behandeling

Waar moet u op letten?

Het kan zijn dat uw hoofd op de plaats van de injectie de eerste dagen nog gevoelig is. Ook kan het zijn dat u last krijgt van tintelende hoofdpijn. Deze klachten gaan na een paar dagen vanzelf over. Mocht dit niet het geval zijn, neemt u dan contact met ons op.

Bijwerkingen
Bijwerkingen van Depomedrol

Depomedrol is een corticosteroïd (prednison-achtige stof). Mogelijke bijwerkingen van Depomedrol zijn:

 • Een warm en koortsig gevoel in het gezicht

 • Bij vrouwen kan de menstruatie heviger zijn. Ook vrouwen in de overgang kunnen iets vaginaal bloedverlies hebben (dit geldt niet als uw baarmoeder verwijderd is)

 • Patiënten met diabetes die insuline gebruiken, kunnen enkele dagen last hebben van verhoogde bloedglucose waarden

 • Stemmingswisselingen

 • De anticonceptiepil en het Mirenaspiraaltje kunnen gedurende 1 cyclus minder betrouwbaar zijn

Deze klachten gaan na een paar dagen meestal vanzelf over. Het verdovende medicijn Levobupivacaïne heeft geen bijwerkingen.

Complicaties

Vanzelfsprekend voeren we de behandeling zorgvuldig uit. Toch is er een geringe kans op complicaties.

 • Er is altijd een kans op een nabloeding, infectie of allergische reactie. Deze complicaties treden echter zelden op.

U herkent een infectie aan roodheid van de huid en/of koorts. Krijgt u een van bovenstaande verschijnselen en/of klachten? Neem dan contact op met Excellent Care Clinics of uw huisarts. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Controle

Na 8 weken wordt er contact met u opgenomen om het resultaat van de behandeling te bespreken. Het kan ook zijn dat u afspreekt dat u zelf zo nodig contact opneemt.

Uw vragen

Een afspraak verzetten

Voor het verzetten van een afspraak kunt u contact opnemen met de pijnkliniek. U kunt ons ook bellen met eventuele administratieve vragen.

Telefonisch spreekuur verpleegkundig specialist pijnbestrijding

Met vragen over uw behandeling kunt u contact opnemen met Excellent Care Clinics. Indien nodig kan dan een afspraak met een verpleegkundig pijnconsulent gemaakt worden.

U kunt uw vraag ook mailen

U kunt uw vraag ook mailen. Ook uw huisarts of wijkverpleegkundige kan altijd met vragen bij ons terecht.