Search
 

PRF behandeling

Uitleg behandeling

Hoe gaat de behandeling?

Bij deze behandeling zijn een anesthesioloog-pijnspecialist en een assistent aanwezig. Uw meegekomen partner of familielid mag vanwege de röntgenstraling niet bij de behandeling blijven. Tijdens de behandeling ligt u meestal op uw buik. Met behulp van röntgendoorlichting wordt de te behandelen plaats afgetekend. Het gebied wordt voorverdoofd (lokale verdoving). Vervolgens plaatst de arts een dunne naald dicht bij de zenuw. Soms ervaart u hierbij een prikkeling. De arts dient soms contrastvloeistof toe. Wanneer de naald eenmaal op de juiste positie zit, spuit de arts een verdovingsvloeistof in en zal de naald kortdurend, door de warmte die bij de radio frequente stroom ontstaat, verhit worden. Meestal voelt u van de warmte weinig of niets. De geleiding van pijnprikkels door de intercostaalzenuw wordt op deze manier voor langere tijd geblokkeerd. Het is niet zo dat de zenuw wordt “doorgebrand”.

De medicatie die ingespoten wordt, is een combinatie van medicijnen. Meestal zijn dit Levobupivacaïne en Depomedrol. Levobupivacaïne is een lokaal verdovend middel dat enkele uren werkzaam is. De Depomedrol zorgt ervoor dat zwelling afneemt en irritatie van het gebied vermindert.

De behandeling duurt ongeveer 20 minuten. Daarna wordt u naar de verblijfsruimte gebracht. Als u zich goed voelt, mag u na 30 minuten naar huis gaan.

Voorbereiding op de behandeling

Belangrijk om door te geven

Wilt u van tevoren aan uw anesthesioloog-pijnspecialist doorgeven of u:

 • bloedverdunnende en/of andere medicijnen gebruikt. Een overzicht kunt u eenvoudige verkrijgen via uw apotheek;

 • als u overgevoelig bent voor jodium, contrastmiddelen met jodium, bepaalde medicijnen of pleisters;

 • als u zwanger bent;

 • als u een pacemaker of ICD draagt.

De hoeveelheid Lidocaïne® die toegediend u krijgt, wordt bepaald aan de hand van uw gewicht. Wilt u daarom aan de anesthesioloog-pijnbestrijder of aan de verpleegkundig specialist pijnbestrijding uw lengte en gewicht doorgeven? In de berekening van de dosis lidocaïne® wordt uitgegaan van een gezond gewicht passend bij uw lengte. Dit gebeurt volgens de richtlijnen die er gelden voor een gezonde BMI (Body Mass Index).

Tijdelijk stoppen met bloedverdunnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan kan het zijn dat u hier voor de behandeling tijdelijk mee moet stoppen. U kunt dit nakijken op het ‘instructieschema bloedverdunnende medicijnen’ dat u meekrijgt. Volg deze instructies goed op. De behandeling kan anders waarschijnlijk niet doorgaan.

Heeft u geen instructieschema meegekregen?

Geef dit dan ruim van tevoren via het telefonisch spreekuur of per mail door. Dit betekent namelijk niet automatisch dat u gewoon met uw bloedverdunnende medicijnen kunt doorgaan.

Belangrijk: soms mag u niet zomaar met uw bloedverdunnende medicijnen stoppen

In bepaalde gevallen mag u niet zomaar met bloedverdunnende medicijnen stoppen. Als u recent gezondheidsproblemen heeft gehad waarvoor u bloedverdunnende medicijnen gebruikt bijvoorbeeld. Geldt dit voor u? Of twijfelt u hierover? Neem dan altijd voor contact op met Excellent Care Clinics.

Eten en drinken

U mag voor deze behandeling gewoon eten en drinken.

Wat neemt u mee?

Wilt u het volgende meenemen:

 • uw legitimatie- en verzekeringsbewijs;

 • een overzicht van alle medicijnen die u (eventueel) gebruikt.

Onder begeleiding naar huis

De behandeling kan uw rijvaardigheid beïnvloeden. U mag daarom de rest van de dag na de behandeling geen enkel vervoersmiddel besturen. U bent dan namelijk niet verzekerd als u een ongeluk veroorzaakt. Wilt u daarom van tevoren iemand vragen u na de behandeling naar huis te brengen?

De behandeling

Belangrijk!

Heeft u op de dag van de behandeling om wat voor reden dan ook geen pijn? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Excellent Care Clinics. Het kan zijn dat de behandeling niet door kan gaan.

Gang van zaken

U wordt behandeld in een kliniek van Excellent Care Clinics. U kunt zich melden bij de balie. U wordt opgevangen door een verpleegkundig specialist pijnbestrijding. Uw meegekomen partner of familielid mag vanwege eventueel gebruik van röntgenstralen niet bij het onderzoek blijven.

Resultaat

De pijn kan (deels) terug komen na enkele uren tot dagen en daarom wordt de behandeling 3 tot 5 keer herhaald met steeds 1 of 2 weken er tussen. Na de laatste behandeling krijgt u een afspraak om het resultaat te bespreken. Het is mogelijk dat pas na enkele behandelingen pijnvermindering optreedt.

Na de behandeling

Bijwerkingen van Depomedrol

Depomedrol is een corticosteroïd (prednison-achtige stof). Mogelijke bijwerkingen van Depomedrol zijn:

 • Een warm en koortsig gevoel in het gezicht

 • Bij vrouwen kan de menstruatie heviger zijn. Ook vrouwen in de overgang kunnen iets vaginaal bloedverlies hebben (dit geldt niet als uw baarmoeder verwijderd is)

 • Patiënten met diabetes die insuline gebruiken, kunnen enkele dagen last hebben van verhoogde bloedglucose waarden

 • Stemmingswisselingen

 • De anticonceptiepil en het Mirenaspiraaltje kunnen gedurende 1 cyclus minder betrouwbaar zijn

Deze klachten gaan na een paar dagen meestal vanzelf over. Het verdovende medicijn Levobupivacaïne heeft geen bijwerkingen.

Complicaties

Vanzelfsprekend voeren we de behandeling zorgvuldig uit. Toch is er een geringe kans op complicaties.

 • Er is altijd een kans op een nabloeding, infectie of allergische reactie. Deze complicaties treden echter zelden op.

U herkent een infectie aan roodheid van de huid en/of koorts. Krijgt u een van bovenstaande verschijnselen en/of klachten? Neem dan contact op met Excellent Care Clinics of uw huisarts. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Controle

Na 8 weken wordt er contact met u opgenomen om het resultaat van de behandeling te bespreken. Het kan ook zijn dat u afspreekt dat u zelf zo nodig contact opneemt.

Uw vragen

Een afspraak verzetten

Voor het verzetten van een afspraak kunt u contact opnemen met de pijnkliniek. U kunt ons ook bellen met eventuele administratieve vragen.

Telefonisch spreekuur verpleegkundig specialist pijnbestrijding

Met vragen over uw behandeling kunt u contact opnemen met Excellent Care Clinics. Indien nodig kan dan een afspraak met een verpleegkundig pijnconsulent gemaakt worden.

U kunt uw vraag ook mailen

U kunt uw vraag ook mailen. Ook uw huisarts of wijkverpleegkundige kan altijd met vragen bij ons terecht.